Aktuality‎ > ‎

Aktuální hygienická opatření

přidáno: 22. 11. 2021 4:29, autor: Josef Vlach   [ aktualizováno 22. 11. 2021 4:30 ]

Vážení rodiče, někdy je velmi těžké zjistit, jaká hygienická opatření právě platí při té které činnosti.

Pro vzdělávání na ZUŠ Hronov se nyní nic nemění. Stále platí, že výuka probíhá bez omezení bez respirátorů, žáci mají povinnost nosit ochranu úst a nosu pouze ve společných prostorách, tedy obvykle při příchodu a odchodu, nebo při přemisťování ze třídy do třídy.  Hygienická opatření v tomto nerozlišují mezi věkem žáka (v současnosti vzděláváme žáky od 4 let až po věk důchodový).

Do školy mají přístup také doprovázející osoby, které mají povinnost mít nasazený respirátor. Od žáků ani od jejich doprovodu nejsou vyžadována žádná potvrzení o „bezinfekčnosti“.

Je však stále třeba dodržovat základní hygienické zásady:

  • nechodit do školy s příznaky respiračního onemocnění
  • používat dezinfekci rukou a mít zakryté dýchací cesty (s výjimkou výuky)
  • dodržovat vzájemné rozestupy

Složitější situace je na akcích pro veřejnost, na kterých se škola podílí.

Pokud se taková akce bude konat v prostorách školy, není potřeba do počtu 20 zúčastněných osob přijímat žádná další opatření.

Pro akce na jiných místech (Jiráskovo divadlo, Malý sál, Sál Josefa Čapka), kde se předpokládá více než 20 diváků, je třeba se prokázat prodělanou nemocí nebo očkováním, nadále již nebude akceptováno prokázání se PCR testem (až na některé výjimky).  

I s ohledem na to, jak se vyvíjí nemocnost mezi dětmi, budeme muset vážit, zda se ta která naplánovaná akce uskuteční. O případném zrušení akce budete informováni.

Znovu prosím o trpělivost a zodpovědný přístup, abychom společně zdolali i tuto (poslední?) covidovou vlnu.

Josef Vlach, ředitel ZUŠ Hronov

Comments