Aktuality‎ > ‎

Individuální výuka od 12. dubna 2021

přidáno: 9. 4. 2021 5:33, autor: Josef Vlach   [ aktualizováno 9. 4. 2021 5:38 ]
Od pondělí 12. dubna 2021 dochází k 1. fázi postupného návratu do škol. Pro naši školu to znamená:
  • Je umožněna prezenční individuální výuka (jeden žák na jednoho učitele), a to bez ohledu na věk (tedy i žáci druhého stupně ZŠ a žáci SŠ, případně VŠ nebo dospělí).
  • Kolektivní výuka probíhá i nadále distančně. Je však možné, aby zároveň v těchto předmětech probíhaly individuální konzultace. Vše bude záležet na tom, jak se domluví vyučující s žákem (jeho zákonným zástupcem).
  • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost mít zakrytá ústa a nos po celou dobu pobytu ve škole.  U dětí do 15 let stačí chirurgická rouška, ostatní žáci i všichni zaměstnanci školy mají povinnost používat respirátor.
  • V platnosti zůstává také povinnost při příhodu do školy použít dezinfekci na ruce.
  • V rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tanec, zpěv, hra na dechové nástroje), nemusí žáci nosit roušku, resp. respirátor
  •  Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky. Příkladem třetích osob mohou být například zákonní zástupci nezletilých žáků, členové zkušebních komisí, kontrolní orgány (např. ČŠI), pracovníci školského poradenského zařízení, krajské hygienické stanice, osoby zajišťující zásobování, případně další nezbytné služby.
  • Prezenční výuka bude umožněna pouze žákům, kteří nebudou vykazovat žádné příznaky onemocnění.
  • V naší škole nebude probíhat žádné testování žáků.Comments