Aktuality‎ > ‎

Koncert žáků Pražské konzervatoře

přidáno: 30. 10. 2014 10:10, autor: Josef Vlach   [ aktualizováno 20. 4. 2015 6:49 ]
V úterý 4.11.2014 od 17:00 se v Malém sále Jiráskova divadla v Hronově konal koncert hornové třídy prof. Petra Hernycha z Pražské konzervatoře. Zároveň vystoupili žáci naší školy ze třídy Miloše Meiera. Připojuji ohlas prof. Hernycha na tento koncert:

Na cestu do Hronova jsem se – jako východočeský rodák – těšil už od okamžiku, kdy se naše malá kulturní akce začala připravovat. S učitelem hronovské základní umělecké školy, panem Milošem Meierem a jeho dcerou Zuzanou, mladou šikovnou hornistkou, jsme nejen řešili její přípravu na přijímací zkoušky na konzervatoř, ale vznikla i myšlenka uspořádat společné vystoupení studentů oboru lesní roh z Pražské konzervatoře a žáků žesťového oddělení ZUŠ, kde pan Meier působí.

Minulý týden v úterý 4.11.2014 se tento koncert uskutečnil v malém sále Jiráskova divadla. Na pódiu se střídali ti nejmenší hudebníci – začínající „fandové“ žesťových nástrojů – s budoucími profesionály – studentkami již zmíněné Pražské konzervatoře. Během plejády těch nejmladších jsem si uvědomil svůj respekt k práci p. Meiera, tohoto klasického kantora v nejlepším smyslu slova, který bez ohledu na svoji původní specializaci hráče na lesní roh připravuje své žáky pro všechny obory – mladé trumpetisty, hornisty, trombonisty i tubisty. Z jejich výkonů bylo zřejmé, že cílem výuky není jen mechanicky ovládnout nástroj, ale především opravdová hudební výchova, tedy umění vzbudit v dětech lásku k hudbě bez ohledu na obor. Toto se nejvíc projevilo na konci koncertu, při vystoupení žesťové harmonie. Takové zaujetí a nadšení pro věc jsem už dlouho neviděl…

V posledních letech pedagogové konzervatoří cítí úbytek studentů v žesťových oborech. Přál bych si, aby se díky práci takových učitelů, jakým je p. Meier, tento trend obrátil a aby kdysi běžný jev – dechový orchestr v každém větším městě – už nebyl jen výjimečným úkazem. Jen výborní učitelé dokáží děti vést k výborným výsledkům; na ZUŠ v Hronově se to zjevně daří!

Petr Hernych, pedagog Pražské konzervatoře, člen Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK

 

Comments