Aktuality‎ > ‎

Ohlédnutí za pedagogickou konferencí

přidáno: 24. 10. 2017 6:30, autor: Josef Vlach   [ aktualizováno 8. 11. 2017 8:04 ]
V září se v broumovském klášteře uskutečnila pedagogická konference s názvem Učení pro život. Konference se zúčastnilo také šest učitelů naší školy, navíc na konferenci vystoupila naše dechovka a zatančily děvčata z tanečního oboru. Vedel naší školy se kulturního programu konference zúčastnily i další ZUŠky regionu, jejich vystoupení se setkala velmi kladným ohlasem. Zde najdete video z konference, v příloze této sttránky je věstník konference.
Celou konferenci shrnuje tisková zpráva, kterou uvádím níže:

V broumovském klášteře to zářilo nově nabitými myšlenkami

 

Ve dnech 21. – 22. září se uskutečnila dlouho připravovaná konference s názvem Učení pro život. Její hlavní téma znělo "Co to znamená (se) učit?" a smyslem konference bylo setkání odborníků, pedagogů, rodičů a dalších, koho téma zajímalo a společně se pak na tuto otázku podívat z nejrůznějších úhlů pohledů. Proto i motto konference znělo "Rozsviťte své myšlenky".

Konferenci uspořádala Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují ve spolupráci s Místní akční skupinou Stolové hory a Místní akční skupinou Broumovsko+ v rámci projektů MAP – místních akčních plánů rozvoje vzdělávání v ORP Náchod, ORP Jaroměř a ORP Broumov a také ve spolupráci se zástupci KAP – krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji, jehož realizátorem je Královéhradecký kraj. Konference se konala v prostorách Dřevníku v klášterní zahradě a v prostorách kláštera. Účastníci se tedy přesouvali podle potřeby, a tudíž si mohli prohlédnout i nedávno zrekonstruované klášterní prostory.

Oba dva dny byly sestaveny z řady zajímavých přednášek, panelových diskuzí a workshopů na nejrůznější témata vztahující se k hlavní otázce konference "Co to znamená (se) učit?". Vystoupili například komeniolog doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D. se svojí přednáškou na téma „Je možné naučit se dobru?“ nebo MUDr. Michal Bednář primář neurologie z trutnovské nemocnice, který ve své přednášce negoval představu mozku jako "obrázek z anatomického atlasu" a představil mozek pohledem neurofyziologa jako fascinující a neustále se proměňující biologickou strukturu.  Dále pak PharmDr. Margit Slimáková vysvětlila účastníkům, jak zdravá strava ovlivňuje mozek a jak přemíra cukru působí na pozornost a chování dětí a Magister Magdalena Żwirełło představila teorii Mnohočetné inteligence vytvořené Howardem Gardnerem ve 20. století, že dítě přesahuje různá klišé a že úkolem moudrého učitele je najít v každém dítěti jeho silné strany, jeho způsob myšlení a fungování a použít je pak ve školní výuce.

„Byla to unikátní příležitost pro ředitele, učitele, vychovatele, pracovníky neformálního vzdělávaní a rodiče se setkat a na různorodých tématech přednášek a workshopů hledat společně odpovědi na otázku „Co to znamená (se) učit?“. Já osobně jsem měla možnost účastnit se podobných konferencí v Praze a jsem ráda, že se nám společným úsilím povedlo uspořádat něco takového i v našem území,“ zhodnotila konferenci garantka konference, moderátorka a jedna z hlavních organizátorů Jana Stejskalová.

Přidanou hodnotou celé konference byl bohatý doprovodný program sestavený především z kulturní části, která byla zajištěna prostřednictvím Základním uměleckých škol z Hronova, Náchoda, Broumova, Police nad Metují, Červeného Kostelce a Nového Města nad Metují. Svůj talent studenti ZUŠ předvedli při hudebních i tanečních vystoupení, která se odehrávala v průběhu celé dvoudenní konference při prezenci, mezi přednáškami nebo také během obědové pauzy. O výzdobu kláštera se postaraly výtvarné obory jednotlivých ZUŠ, a tak si účastníci mohli na chodbách prohlédnout doslova mistrovská díla v podobě keramických výrobků, výkresů či papírových modelů. Účastníci měli také možnost vyzkoušet si UV kabinu z interaktivního muzea chytré zábavy Pod čepicí z Hronova, kde si mohli ověřit, jaká kouzla dovede vyčarovat ultrafialové světlo.

Kromě výborného občerstvení zajištěné Střední školou hotelnictví a společného stravování z Teplic nad Metují, mohli návštěvníci u stánku ochutnat i osvěžující nápoje namíchané z přírodních bylinných sirupů Camellus.

A jak se na konferenci líbilo účastníkům jsme se zeptali prostřednictvím vzkazníků. K velké radosti všech organizátorů se zde objevovaly samé pozitivní komentáře ve stylu "super organizace, vysoká úroveň, děkujeme" nebo "moc mě mrzí, že tu nemůžu být i v pátek" popřípadě "úžasné myšlenky, rozbíhající a inspirativní" a "takovou konferenci by bylo potřeba opakovat každý (druhý) rok".

„Přípravy na konferenci nás stály velké úsilí, proto jsme byli velmi potěšeni, když se nám vracelo ocenění v podobě pozitivních reakcí od účastníků. Myslím, že se celá konference vydařila i podle našich představ a věřím, že přednášky, panelové diskuze i workshopy byly pro mnoho účastníků inspirující a užitečné,“ strhnula s úsměvem průběh konference Lada Nevečeřalová, manažerka projektu MAP v ORP Náchod a jedna z hlavních organizátorek konference.

Výstupy z konference, fotografie a prezentace z přednášek naleznete na www.konference-broumov.webnode.cz.

 

Za organizační tým konference:

Eva Urešová

Koordinátor pro komunikaci a aktivity v projektu MAP v ORP Náchod

Ċ
Josef Vlach,
8. 11. 2017 8:02
Comments