Aktuality‎ > ‎

Organizace vyučování v květnu

přidáno: 16. 4. 2014 7:57, autor: Josef Vlach

Vzhledem k tomu, že oba státní svátky v květnu připadnou na čtvrtek, má vyučující možnost po individuálním zvážení a se souhlasem ředitele školy přesunout výuku v tomto období ze čtvrtka na jiný vhodný den na úkor předmětů, které na příslušný den jsou uvedeny v rozvrhu. Tuto jednorázovou změnu je třeba vyznačit do třídní knihy i žákovské knížky. O této změně je třeba informovat zákonné zástupce dětí předem.

Zároveň v souladu s § 24 Školského zákona (561/2004 Sb. v platném znění) vyhlašuji na den 9. května 2014 volný den. Výuka v tento den odpadá s výjimkou individuálně domluvených hodin.

Josef Vlach, ředitel ZUŠ Hronov

Comments