Aktuality‎ > ‎

Organizační opatření

přidáno: 25. 4. 2017 5:44, autor: Josef Vlach
Vzhledem k tomu, že oba státní svátky v květnu připadnou na pondělí a rovněž na velikonoční pondělí se nevyučovalo, má vyučující možnost po individuálním zvážení a se souhlasem ředitele školy přesunout výuku v tomto období z pondělí na jiný vhodný den na úkor předmětů, které na příslušný den jsou uvedeny v rozvrhu. Tuto jednorázovou změnu je třeba vyznačit do třídní knihy i žákovské knížky. O této změně je třeba informovat zákonné zástupce dětí předem.
Josef Vlach, ředitel ZUŠ Hronov
Comments