Aktuality‎ > ‎

Organizační opatření pro květen 2013

přidáno: 25. 4. 2013 7:02, autor: Josef Vlach
Vzhledem k tomu, že oba státní svátky v květnu připadnou na středu, má vyučující možnost po individuálním zvážení a se souhlasem ředitele školy přesunout výuku v tomto období ze středy na jiný vhodný den na úkor předmětů, které na příslušný den jsou uvedeny v rozvrhu. Tuto jednorázovou změnu je třeba vyznačit do třídní knihy i žákovské knížky. O této změně je třeba informovat zákonné zástupce dětí předem.
ĉ
Josef Vlach,
25. 4. 2013 7:02
Comments