Aktuality‎ > ‎

Předvánoční výuka

přidáno: 15. 12. 2020 6:09, autor: Josef Vlach

Z usnesení Vlády ČR č. 1335 ze 14.12.2020 vyplývají dvě věci:

  1. Posledním dnem školního vyučování před Vánocemi je pátek 18. prosince 2020. Pokud to situace a vládní nařízení dovolí, bude školní docházka po Vánocích pokračovat v pondělí 4. ledna 2020.
  2. Přestože jsou v ČR přijata od pátku 18.12.2020 režimová opatření stupně 4 (PES), bude i v pátek 18.12.2020 pokračovat na školách (tedy i na naší škole) vyučování ve stejném režimu, jako doposud. Povolena je tedy:
    1. Individuální výuka
    2. Kolektivní výuka do počtu 10 dětí
    3. Pokud není z důvodu karantény prezenční výuka možná, nebo pokud jste se tak dohodli s vyučujícím, probíhá výuka distančně.

S ohledem na horšící se situaci je jistě žádoucí, abychom v tomto posledním předvánočním týdnu pečlivě a důsledně dodržovali všechna hygienická opatření, abychom si případnou karanténou nebo dokonce nákazou nepokazili Vánoce.

Comments