Aktuality‎ > ‎

Soutěže základních uměleckých škol

přidáno: 21. 2. 2014 4:34, autor: Josef Vlach

Stejně jako v předchozích letech, také v tomto školním roce se naši žáci zúčastní celé řady soutěží. Vedle soutěží ZUŠ to bude například pěvecká soutěž Karlovarský skřivánek nebo soutěž Pro Bohemia 2014 ve hře na dechové nástroje. Samotné soutěže ZUŠ se konají ve tříletých cyklech. Na letošní rok připadá soutěž ve hře na klavír, smyčcové nástroje, kytaru, ve hře dechových, jazzových a tanečních orchestrů a soutěžní přehlídka výtvarného oboru. Soutěže jsou pořádány po linii: školní – okresní – krajské – ústřední kolo. V některých oborech se školní, případně i okresní kolo nemusí pořádat (např. hra dechových orchestrů). Letos do okresních kol soutěže ve hře na klavír, kytaru a smyčcové nástroje vysíláme 17 našich žáků. Jakýkoliv postup do krajského kola je třeba považovat za velký úspěch, zvláště v případě dětí, které se hudbě nechtějí věnovat profesionálně. A pokud dojde i na postup do ústředního kola, jedná se o úspěch naprosto mimořádný.

Pro děti přinášejí soutěže velkou motivaci do jejich cvičení, umožňují jim srovnat své dovednosti se svými vrstevníky, přinášejí jim zcela jedinečné zážitky při zvládání náročného repertoáru, ale především při snaze tento repertoár co nejlépe provést na samotné soutěži. Asi největším nepřítelem při vystoupení (nejen soutěžním) je tréma. Základem k tomu, jak trému zvládnout, je mít skladby dobře nacvičené a zažité. K tomu pak přistupuje časté vystupování na koncertech. Některé věci se totiž nedají nacvičit na „cvičišti“, ale pouze na „bojišti“. Zvládání stresových situací, jakým vystupování bezesporu je, se žáci učí nejen dobře „prodat“ svůj výkon, ale připravují se zároveň na život v současné společnosti plné soupeření a konkurence.

Přejme tedy našim žákům zdar při jejich soutěžních vystoupeních a radost ze sdílení muziky. A případný neúspěch ať poslouží jako poučení pro jejich budoucí snažení.
Comments