Aktuality‎ > ‎

Výroční zpráva ZUŠ Hronov za školní rok 2011/2012

přidáno: 11. 10. 2012 5:59, autor: Josef Vlach   [ aktualizováno 11. 10. 2012 6:01 ]
Celou výroční zprávu si můžete stáhnout na stránce Výroční zprávy . Zde uvádím krátké shrnutí:

Ve školním roce 2011/2012 Základní umělecká škola Hronov (dále jen škola) pokračovala ve své snaze o naplňování svého poslání vyplývajícího ze zřizovací listiny, školského zákona, vyhlášky o ZUŠ a dalších souvisejících předpisů a dokumentů. Zároveň se snažila profilovat jako škola, jež usiluje o vytvoření vztahu svých žáků k umění, klade důraz na spolupráci mezi žáky i mezi pedagogy při tvůrčích aktivitách, dbá na praktické využití výsledků práce pro kulturní život Hronova a na otevřenost školy vůči všem žákům s vážným zájmem o umění. Škola také nabízí výuku na hudební nástroj (housle, klavír) v cizím jazyku (anglický, německý a ruský jazyk).

Ve školním roce 2011/2012 bylo provedeno celkové zateplení budovy, ta také dostala novou fasádu, byly upraveny vstupní prostory do budovy. Avšak ani v tomto školním roce nebylo zahájeno pokračování rekonstrukce budovy, škole schází především prostory pro výtvarný obor a koncertní sál.

Počet žáků školy se v posledních letech stabilizoval na počtu cca 300. Na hudebním oboru studuje okolo 250 žáků, na tanečním se počet dětí pohybuje okolo 20, na výtvarném došlo k nárůstu a počet žáků překročil 30. V hudebním oboru bylo vyučováno hře na baryton, hoboj, housle, klarinet, klávesy, klavír, kytaru, lesní roh, příčnou flétnu, saxofon, tenor, trubku, tubu, violu, violoncello, zobcovou flétnu, zpěv a sborový zpěv od tohoto školního roku také nově na chrámové varhany. Největší zájem je o hru na klavír (52 žáků), sborový zpěv (30) a hra na klarinet (28).

Ve školním roce 2011/2012 škola organizovala nebo se podílela na 86 koncertech, vystoupeních, soutěžích, přehlídkách nebo výstavách, z toho se 40 akcí uskutečnilo v Hronově a 6 ve Velkém Poříčí. Nejvíce se na akcích podílel Dechový orchestr mladých při ZUŠ Hronov, Pěvecký sbor ZUŠ Hronov, Komorní orchestr ZUŠ Hronov, Žesťová harmonie a soubory tanečního oboru. Škola pořádala jednu akci s podporou Královéhradeckého kraje a ve spolupráci s KIS Hronov, a to krajské kolo soutěžní přehlídky tanečních oborů ZUŠ. Podpora Královéhradeckého kraje 15.466 Kč, SRPDŠ při ZUŠ Hronov obdrželo finanční dar od firmy MATEX HK s.r.o. ve  výši 10.000 Kč.

V soutěžích ve školním roce 2011/2012 byla škola velmi úspěšná, v krajských kolech soutěží ZUŠ získali naši žáci celkem 6x 1. místo, dále pak řadu druhých a třetích míst. Úspěchem je také ocenění za rytmicko pohybové ztvárnění námětu pro taneční choreografii Zima v Regionální přehlídce dětských skupin scénického tance v Červeném Kostelci.

Celkově lze školní rok 2011/2012 hodnotit jako úspěšný.


Comments