Aktuality‎ > ‎

Výuka od 11. května 2020

přidáno: 5. 5. 2020 9:03, autor: Josef Vlach

Od 11. května je možné v základních uměleckých školách obnovit prezenční výuku. Tato výuka má ministerstvem školství stanovena pravidla a omezení (viz příloha). Oproti původnímu předpokladu je umožněna i kolektivní výuka.

Dobrovolnost

Rodiče mají právo tuto možnost odmítnout s přihlédnutím k rizikovým faktorům v jejich rodině. V tom případě může výuka dále probíhat distančním způsobem.

Vstup do budovy školy

Do budovy může vstoupit pouze žák, jehož rodič odevzdal vyplněné čestné prohlášení (viz příloha), nebo při prvním příchodu do školy má toto prohlášení s sebou.

Do budovy školy mohou vstoupit pouze žáci, nikoli jejich doprovod. Ve zcela výjimečných případech (předškolní dítě) bude možné žáka doprovodit do 1. patra.

Při vstupu do budovy bude mít žák nasazenou roušku, s sebou bude mít sáček na uložení roušky.

V budově školy

Žáci mají zakázáno používat výtah.

Pro přístup do prostor školy je vyhrazeno pravé schodiště, pro odchod ze školy bude sloužit schodiště levé.

Při příchodu do 2. patra – na posledním odpočívadle si žák vydezinfikuje ruce.

Škola zajistí pravidelnou (podle potřeby i několikrát denně) dezinfekci povrchů a předmětů ve společných prostorách, které požívá více lidí (madla, vypínače, kliky, lavice, židle apod.).

V učebně

Podruhé žák použije dezinfekci po příchodu do učebny. Dezinfekci použije i po návštěvě toalety nebo kdykoli na pokyn učitele.

Pokud bude při výuce zajištěn odstup mezi osobami 2 metry, nemusí žák ani učitel nosit roušku – žák si ji odloží do přineseného sáčku.

Používaný nábytek bude pravidelně dezinfikován (podle potřeby i po každé vyučovací hodině).

Při výuce nebude moci žák využít sdílený školní hudební nástroj s výjimkou klavíru, který bude rovněž pravidelně dezinfikován.

Podezření na nákazu COVID-19

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest nebo jinými známkami nedobré zdravotní kondice nesmí do školy vstoupit.

Pokud by učitel u žáka zjistil podezřelé příznaky, je žák ihned izolován od ostatních žáků, škola informuje rodiče a zároveň spádovou hygienickou stanici, která rozhodne o dalším postupu.

Zvláštní opatření

Někteří učitelé spadají do kategorie osob s rizikovými faktory.

Při vyučovacích hodinách, které povedou kolegové Horák, Záliš, Černá a Bydžovská budou mít učitelé i žáci nasazeny roušky.

Výuky kolegy Hájka bude i nadále probíhat distanční formou.

Organizace výuky

Za splnění výše uvedených podmínek může být individuální výuka zahájena v pondělí 11. května 2020 po vzájemné dohodě rozvrhu s vyučujícím.

Kolektivní výuka v hudebním, výtvarném a tanečním oboru bude zahájena na pokyn vyučujícího. Nejprve musíme od rodičů zjistit, kolik dětí nastoupí, pak musíme zvážit organizační opatření (zda bude třeba skupiny rozdělit – a tomu přizpůsobit rozvrh). Zatím se počítá s výukou od 18. května 2020, je však možné, že se to v některých případech stihne i dříve.

Ċ
Josef Vlach,
5. 5. 2020 9:03
Comments