Aktuality‎ > ‎

Změna výše úplaty za vzdělávání

přidáno: 18. 6. 2020 8:55, autor: Josef Vlach

Od 1. září 2020 dochází na ZUŠ Hronov ke zvýšení úplaty za vzdělávání – viz příloha.

K tomuto kroku je škola nucena z následujících důvodů:

  • Snažíme se poskytovat základy vzdělání v uměleckých oborech všem zájemcům, kteří prokáží elementární předpoklady pro takové studium. Díky tomu máme v současnosti téměř 100 žáků nad limit povolený MŠMT. Výuku těchto dětí hradíme z vlastních zdrojů. Je sice možné, že i vzhledem k současné situaci (COVID-19) dojde k mírnému snížení počtu žáků (a tím i snížení nákladů), to ale nejde v tuto chvíli předvídat. Během distanční výuky se odhlásil jediný žák.
  • Díky epidemii COVID-19 jsme přišli o některé z plánovaných příjmů.
  • Cena za energie za minulý rok je vyšší, než jsme očekávali. Je to cena za první období, kdy jsou energie počítány i z rekonstruovaného 4. podlaží.
  • Do tohoto školního roku byla výše úplaty stanovena v rozsahu 600–1200 Kč na pololetí podle druhu výuky (individuální, kolektivní) a zvoleného oboru. V porovnání s okolními ZUŠ náchodského okresu byla výše školného na úrovní 90 % z průměrného školného těchto škol (ve dvou položkách jsme měli školné průměrné, v ostatních podprůměrné.
  • Novou úrovní školného v rozsahu 700–1400 Kč (pokud nepočítáme školné pro dospělé studenty a rozšířené vyučování) se dostaneme na úroveň 103 % průměrného školného škol náchodského okresu. V kategorii nejčastěji placeného školného (individuální výuka na hudebním oboru) budeme v náchodském okrese nejdražší: Na ZUŠ Hronov 1400 Kč, na ZUŠ Náchod, Jaroměř a Nové Město nad Metují 1300 Kč, na ZUŠ Police nad Metují 1200 Kč, na ZUŠ Červený Kostelec 1100 Kč a na ZUŠ Broumov 1000 Kč. Nicméně například obě hradecké ZUŠ mají v této kategorii pololetní školné 1700 Kč.
  • Směrnice pro snížení/prominutí úplaty za vzdělávání zůstane stále v platnosti – poskytujeme slevy rodinám, pokud platí tři a více školné, a slevy rodinám v hmotné nouzi.
Ċ
Josef Vlach,
18. 6. 2020 8:55
ĉ
Josef Vlach,
18. 6. 2020 8:55
Comments