Aktuality‎ > ‎

ZUŠ Hronov, pandemie a počty žáků

přidáno: 20. 9. 2021 4:47, autor: Josef Vlach

Všechny základní umělecké školy s určitými obavami očekávaly, jak se promítne distanční vzdělávání a další omezení spojená s pandemií koronaviru do počtu žáků – tedy, kolik z nich se rozhodne předčasně skončit a kolik se jich odhodlá přihlásit. Zatímco ve školním roce 2019/2020, kdy na jaře 2020 propukla první vlna, se žádné hromadné odhlašování nekonalo, již při přijímacích zkouškách pro rok 2020/2021 se dopad pandemie projevil – rodiče nepřihlašovali předškolní děti. Je to pochopitelné, protože právě tato věková skupina nesla distanční vzdělávání nejhůře. Učit začátečníka hře na nástroj, když na něj učitel nemůže sáhnout, aby mu upravil držení nástroje, postoj, zkontroloval dýchání apod., je prakticky nemožné. A to nemluvím o problémech spojených s přihlašováním a obsluhou počítače a o nereálných požadavcích na soustředění dítěte při online přenosu. Pokud se přesto v jednotlivých případech podařilo takto malé děti vyučovat, pak jedině s maximálním nasazením rodičů.

Školní rok 2020/2021 tak zahájilo celkem 366 žáků – to je o 39 méně než předchozí rok. I v průběhu školního roku 2020/2021 se vliv pandemie na počty žáků projevoval. Zatímco na jaře 2020 si ještě mnozí z nás říkali, že to do konce školního roku nějak vydržíme a pak už bude lépe, na podzim už nás optimismus opouštěl. A tak se v průběhu prvního pololetí odhlásilo dalších 18 žáků a k 31. březnu 2021 ještě dalších šest.

Nyní se zdá, že se situace okolo počtu žáků stabilizovala na úrovni, které jsme dosahovali ve školním roce 2015/2016, tedy lehce pod hranicí 350 žáků (což je o více než 50 méně než na počátku školního roku 2019/2020.

Počty žáků, kteří ukončili studium ke konci školního roku 2020/2021 a nově přihlášených jsou prakticky totožné (ukončilo 49 žáků, nově se přihlásilo 48). I rozložení těchto změn stavu žáků mezi jednotlivé obory je poměrně stabilní. Na hudebním oboru ukončilo studium 36 žáků, nově se přihlásilo 34 žáků, na tanečním oboru je to 8 ku 11 žákům, na výtvarném oboru 4 žáci skončili a 4 noví je nahradili. Za výrazné pozitivum lze označit skutečnost, že se přihlašují i předškoláci – přihlásilo se jich 15. A s nimi také 12 prvňáků. To je důležité vzhledem k optimálnímu věku pro začátky soustavného uměleckého vzdělávání, který je podle současného poznání v 5 nebo v 6 letech.

Tato čísla je možné opatrně vyhodnotit jako optimistická v tom smyslu, že se zastavil pokles žáků na naší škole. Předpokládám, že na ostatních základních uměleckých školách to bude obdobné. Vše ale do budoucna závisí na vývoji epidemie i na zodpovědnosti každého z nás.

Josef Vlach, ředitel ZUŠ Hronov

Comments