Aktuality‎ > ‎

Z výroční zprávy na školní rok 2014/2015

přidáno: 21. 10. 2015 5:37, autor: Josef Vlach   [ aktualizováno 21. 10. 2015 5:47 ]
Ve školním roce 2014/2015 Základní umělecká škola Hronov (dále jen škola) pokračovala ve své snaze o naplňování svého poslání vyplývajícího ze zřizovací listiny, školského zákona, vyhlášky o ZUŠ a dalších souvisejících předpisů a dokumentů. Zároveň se snažila profilovat jako škola, jež usiluje o vytvoření vztahu svých žáků k umění, klade důraz na spolupráci mezi žáky i mezi pedagogy při tvůrčích aktivitách, dbá na praktické využití výsledků práce pro kulturní život Hronova a na otevřenost školy vůči všem žákům s vážným zájmem o umění. V přípravných ročnících a v 1. až 3. ročnících prvního i druhého stupně probíhala výuka podle ŠVP ZUŠ Hronov. Škola také nabízí výuku na hudební nástroj (housle, klavír) v cizím jazyku (anglický, německý a ruský jazyk).

Projekt na dokončení rekonstrukce budovy je vypracován. Samotná realizace v tomto školním roce neproběhla. Dokončením rekonstrukce by byly vyřešeny problémy s chybějícími učebnami (především pro výtvarném oboru) a koncertním sálem. Vznikly by také potřebné nástrojové kabinety.

Počet žáků školy se v posledních letech pohybuje na hranici maximálního povoleného počtu 310. Na hudebním oboru studuje okolo 250 žáků, na tanečním a výtvarném oboru se počet dětí pohybuje okolo 30. V hudebním oboru bylo vyučováno hře na příčnou flétnu, zobcovou flétnu, hoboj, klarinet, saxofon, trubku, lesní roh, pozoun, tenor, baryton, tubu, bicí nástroje, kytaru, klavír, chrámové varhany, klávesy, zpěv, sborový zpěv, housle, violu a violoncello. Největší zájem je o hru na klavír (57 žáků), zpěv (25), hru na kytaru (20), housle (20) a klarinet (18).

Ve školním roce 2014/2015 škola organizovala nebo se podílela na 103 koncertech, vystoupeních, soutěžích, přehlídkách nebo výstavách, z toho se 42 akcí uskutečnilo v Hronově a 8 ve Velkém Poříčí. Nejvíce se na akcích podílel Dechový orchestr mladých při ZUŠ Hronov, Pěvecký sbor ZUŠ Hronov, Komorní orchestr ZUŠ Hronov, Žesťová harmonie, Swingáček a soubory tanečního oboru.

V soutěžích ve školním roce 2014/2015 byla škola velmi úspěšná. Mimořádného úspěchu dosáhl taneční obor. Nejen že všechny tři choreografie, které naše škola do soutěžní přehlídky tanečních oborů ZUŠ vyslala, postoupily do krajského kola, ale všechny tam získaly ocenění. V krajských kolech soutěží ZUŠ naši žáci dále získali první místo jednou v komorním zpěvu, dvakrát ve hře na dřevěné dechové nástroje (v obou případech Vít Lipovský – na klarinet a na saxofon) a třikrát ve hře na žesťové dechové nástroje. Vedle toho naši žáci přivezli množství dalších umístění.

V tomto školním roce 8 žáků školy úspěšně vykonalo talentové zkoušky na střední umělecké školy.

Škola dlouhodobě spolupracuje s řadou partnerů z oblasti vzdělávací či umělecké. Činnost školy podporuje spolek Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při ZUŠ Hronov, na organizaci akcí v Hronově nejčastěji spolupracuje s KIS Hronov, mezi významné umělecké partnery můžeme řadit SZUŠ Renaty Madarászové Senec (Slovensko), Hudební školu Klodzko (Polsko) a pěvecký sbor Camerata Praha.

Celkově lze školní rok 2014/2015 hodnotit jako velmi úspěšný.

Celouvýroční zprávu si můžete stáhnout zde.

Comments