Aktuality‎ > ‎

Z výroční zprávy za školní rok 2010/2011

přidáno: 18. 10. 2011 5:15, autor: Josef Vlach

Ve školním roce 2010/2011 Základní umělecká škola Hronov (dále jen škola) pokračovala ve své snaze o naplňování svého poslání vyplývajícího ze zřizovací listiny, školského zákona, vyhlášky o ZUŠ a dalších souvisejících předpisů a dokumentů. Zároveň se snažila profilovat jako škola, jež usiluje o vytvoření vztahu svých žáků k umění, klade důraz na spolupráci mezi žáky, i mezi pedagogy při tvůrčích aktivitách, dbá na praktické využití výsledků práce  pro kulturní život Hronova a na otevřenost školy vůči všem žákům s vážným zájmem o umění. Škola také nabízí výuku na hudební nástroj (housle, klavír) v cizím jazyku (anglický, německý a ruský jazyk).

Ani ve školním roce 2010/2011 nebylo zahájeno pokračování rekonstrukce budovy, škole schází především prostory pro výtvarný obor a koncertní sál.

Počet žáků školy se v posledních letech stabilizoval na počtu cca 300. Na hudebním oboru studuje okolo 250 žáků, na tanečním a výtvarném se počet pohybuje okolo 20. V hudebním oboru bylo vyučováno hře na baryton, hoboj, housle, klarinet, klávesy, klavír, kytaru, lesní roh, příčnou flétnu, saxofon, tenor, trubku, tubu, violu, violoncello, zobcovou flétnu, zpěv a sborový zpěv. Největší zájem je o hru na klavír (50 žáků) a sborový zpěv (40).

Ve školním roce 2010/2011 škola organizovala nebo se podílela na 91 koncertech, vystoupeních, soutěžích, přehlídkách nebo výstavách, z toho se 38 akcí uskutečnilo v Hronově. Nejvíce se na akcích podílel Dechový orchestr mladých při ZUŠ Hronov, Pěvecký sbor ZUŠ Hronov, Komorní orchestr ZUŠ Hronov a Žesťová harmonie.

Mezi největší úspěchy v soutěžích ve školním roce 2010/2011 lze považovat 2. cenu v mezinárodní interpretační soutěži Junior 2011 ve hře na lesní roh, návrh na postup do celostátního kola přehlídky dětských skupin scénického tance Kutná Hora 2011, 3 umístění v krajském kole soutěže ZUŠ ve hře na klavír a účast v celostátním kole soutěže Karlovarský skřivánek.

Ve školním roce 2010/2011 proběhlo na škole několik kontrol (např. Česká školní inspekce, Město Hronov, Okresní zpráva sociálního zabezpečení v Náchodě atd.). Kontroly nezjistily žádné závažné nedostatky.

Škola podala jednu žádost o dotaci na Královéhradecký kraj – na zajištění oblastního kola soutěže Karlovarský skřivánek. Žádost byla úspěšná, na tuto akci škola obdržela dotaci ve výši 7.277 Kč. Na provoz školy vedle zřizovatele, jímž je Město Hronov, přispívají Velké Poříčí a Stárkov. V roce 2010 to bylo 60.000 Kč a 3.160 Kč, v letošním roce 55.000 Kč a 3.472 Kč. Je dobré zdůraznit, že přispívají naší škole dobrovolně, nikoli ze zákonné povinnosti. Škola si takovéhoto přístupu velmi váží.

Celkově lze školní rok 2010/2011 hodnotit jako úspěšný.

Výroční zpráva je ke stažení zde.

Comments