Aktuality‎ > ‎

Z výroční zprávy za školní rok 2017/2018

přidáno: 15. 10. 2018 7:35, autor: Josef Vlach
V průběhu školního roku byla podána žádost o dotaci z iROP na rekonstrukci prostor pro výtvarný obor, která byla úspěšná. Po dokončení rekonstrukce budou vyřešeny problémy s chybějícími učebnami (především pro VO). Vzniknou také potřebné nástrojové kabinety. Následně bude škola ještě potřebovat malý koncertní sál, který by měl vzniknout ze tří stávajících učeben na 3. podlaží. Vybavení tříd je průběžně obnovováno.

Pro uspokojení zvýšeného zájmu o výuku na ZUŠ Hronov škola organizuje vedle výuky podle ŠVP ZUŠ Hronov také výuku v kurzech (nad rámec maximální povolené kapacity 310 žáků). Počet dětí studujících na ZUŠ Hronov je tak vyšší o 47. Z celkového počtu 357 bylo k 30. září 2017 na hudebním oboru 268 dětí, na tanečním 60 a na výtvarném 29.

V hudebním oboru bylo vyučováno hře na příčnou flétnu, zobcovou flétnu, hoboj, klarinet, saxofon, lesní roh, trubku, tenor, baryton, tubu, kytaru, klavír, bicí nástroje, akordeon, chrámové varhany, klávesy, zpěv, sborový zpěv, housle, violu a violoncello. Největší zájem je o hru na klavír (61 žáků), zpěv (33), hru na housle (27), klarinet (24) a na příčnou flétnu (18).

Ve školním roce 2017/2018 škola organizovala nebo se podílela na 95 koncertech, vystoupeních, soutěžích, přehlídkách nebo výstavách, z toho se 43 akcí uskutečnilo v Hronově, 3 ve Velkém Poříčí a 9 v Polsku. Nejvíce se na akcích podílel Dechový orchestr mladých ZUŠ Hronov, Pěvecký sbor ZUŠ Hronov, soubory tanečního oboru, Komorní orchestr ZUŠ Hronov a Swingáček.

V krajských kolech soutěží ZUŠ získali první místo Kryštof Brát (tenor) a Matěj Teichmann (tuba), zlaté pásmo získala taneční choreografie Ševelení, druhé ceny získali Vít Lipovský (zpěv), Soubor bicích nástrojů, Josef Truneček (trubka), třetí cenu Adam Špáta (trubka). Ještě úspěšnější byli naši žáci v dalších soutěžích. V soutěži Mládí a Bohuslav Martinů získali zlaté pásmo Markéta Bohadlová a Vít Lipovský (zpěv) a choreografie Ševelení, stříbrné pásmo Anna Hofmanová (zpěv) a bronzové pásmo další tři žáci. Na soutěži Pro Bohemia Ostrava 2018 získal Kryštof Brát 2. cenu, na soutěži ve čtyřruční hře Per quattro mani v Brně Karolína Hanzlová, Rozálie Brátová 3. cenu. V červnu přivezl Swingáček z mezinárodního hudebního festivalu Česká Kamenice ocenění ve stříbrném pásmu.

V tomto školním roce jeden žák školy úspěšně vykonal talentovou zkoušku na konzervatoř.

Škola uspořádala kurzy pro rodiče začínajících žáků s praktickou výukou hry na zvolený nástroj.

Škola dlouhodobě spolupracuje s řadou partnerů z oblasti vzdělávací či umělecké. Činnost školy podporuje spolek Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při ZUŠ Hronov, na organizaci akcí v Hronově nejčastěji spolupracuje s KIS Hronov, mezi významné umělecké partnery můžeme řadit SZUŠ Renaty Madarászové Senec (Slovensko), Hudební školu Klodzko (Polsko) a pěvecký sbor Camerata Praha.

Celkově lze školní rok 2017/2018 hodnotit jako úspěšný.


Comments