Aktuality‎ > ‎

Z výroční zprávy ZUŠ Hronov

přidáno: 15. 10. 2014 7:31, autor: Josef Vlach

Ve školním roce 2012/2013 Základní umělecká škola Hronov (dále jen škola) pokračovala ve své snaze o naplňování svého poslání vyplývajícího ze zřizovací listiny, školského zákona, vyhlášky o ZUŠ a dalších souvisejících předpisů a dokumentů. Zároveň se snažila profilovat jako škola, jež usiluje o vytvoření vztahu svých žáků k umění, klade důraz na spolupráci mezi žáky i mezi pedagogy při tvůrčích aktivitách, dbá na praktické využití výsledků práce pro kulturní život Hronova a na otevřenost školy vůči všem žákům s vážným zájmem o umění. V přípravných ročnících a v 1. a 2. ročnících prvního i druhého stupně probíhala výuka podle ŠVP ZUŠ Hronov. Škola také nabízí výuku na hudební nástroj (housle, klavír) v cizím jazyku (anglický, německý a ruský jazyk).

Začátkem školního roku 2013/2014 byly dokončeny práce v přízemí budovy školy pro potřeby DDM Domino. Na podzim 2013 byl upraven dvůr školy. V roce 2014 byly zahájeny práce na vypracování projektu pro dokončení rekonstrukce budovy (4. NP, koncertní sál školy).

Počet žáků školy se v posledních letech pohybuje na hranici maximálního povoleného počtu 310. Na hudebním oboru studuje okolo 260 žáků, na tanečním se počet dětí pohybuje okolo 20, na výtvarném došlo okolo 30. V hudebním oboru bylo vyučováno hře na příčnou flétnu, hoboj, klarinet, saxofon, trubku, lesní roh, tenor, baryton, tubu, kytaru, klavír, chrámové zobcovou flétnu, varhany, klávesy, zpěv, sborový zpěv, housle, violu a violoncello. Největší zájem je o hru na klavír (56 žáků), zpěv (24), sborový zpěv (20) kytara (20), housle (19) a hru na klarinet (18).

Ve školním roce 2013/2014 škola organizovala nebo se podílela na 98 koncertech, vystoupeních, soutěžích, přehlídkách nebo výstavách, z toho se 49 akcí uskutečnilo v Hronově a 4 ve Velkém Poříčí. Nejvíce se na akcích podílel Dechový orchestr mladých při ZUŠ Hronov, Pěvecký sbor ZUŠ Hronov, Komorní orchestr ZUŠ Hronov, Žesťová harmonie, Swingáček a soubory tanečního oboru.

V soutěžích ve školním roce 2013/2014 byla škola velmi úspěšná. Za nejlepší výsledek lze považovat 3. místo Zuzany Meierové ve hře na hornu v mezinárodní soutěži Pro Bohemia 2014 v Ostravě. V krajském kole soutěže ZUŠ ve hře jazzových a ostatních orchestrů získala Žesťová harmonie i Swingáček 1. místo, Swingáček dokonce s postupem do celostátního kola, kde obdržel čestné uznání. Na soutěži Mládí a Bohuslav Martinů v Poličce se umístil Štěpán Štěpán (zpěv) ve zlatém pásmu. V krajském kole soutěže ZUŠ ve hře dechových orchestrů obsadil Dechový orchestr mladých 2. místo. V oblastním kole pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek získala Mariam Bogunmbe 1. místo a Markéta Bohadlová 2. místo. Ocenění získaly i obě choreografie na Regionální přehlídce dětských skupin scénického tance. K tomu můžeme připočíst další umístění v krajských a okresních kolech.

Celkově lze školní rok 2013/2014 hodnotit jako velmi úspěšný.
Celou výroční zprávu si můžete přečist nebo stáhnout na stránce Ke stažení.
Comments