Fotogalerie‎ > ‎

Informace o studiu


Cíle základních uměleckých škol             

- poskytovat základní vzdělání ve 4 uměleckých oborech

- hudebním

- výtvarném

- literárně dramatickém

- tanečním

- nejnadanější žáky připravovat ke zkouškám na vyšší typy uměleckých škol (konzervatoře apod.)
- připravovat žáky k talentovým zkouškám na pedagogické školy
- vychovávat amatérské umělce
- působit na estetické cítění a žebříček hodnot všech svých žáků – kultura není „nadhodnota“, ale neoddělitelná součást plnohodnotného lidského života
- pořádáním akcí (vystoupení, koncerty, divadelní představení, výstavy) se podílet na kulturním životě obce i regionu

Jaké kladou „zušky“ nároky na žáky?

- Vyžadují pravidelnou domácí přípravu (zvláště hudební obor)
- Důslednost v dodržování pokynů učitele při domácí přípravě

A jaké na rodiče?

- Podpořit své dítě v jeho snaze
- Vést děti k dodržování pravidelné domácí přípravy
- Být v kontaktu s vyučujícím
- Platit pololetní školné (vždy v září a únoru) - viz směrnice č. 7 a 17 a žádosti o slevu na stránce Školné

Co zajistí ZUŠ?

- Základní materiální vybavení – půjčení hudebního  nástroje, notového materiálu apod.
- Možnost veřejně vystupovat
- 2 a více vyučovacích hodin týdně (podle ročníku a typu učebního plánu)


Jaké konkrétní možnosti nabízí ZUŠ Hronov?

Základní umělecká škola Hronov poskytuje základy vzdělání v uměleckých oborech. Je příspěvkovou organizací zřízenou obcí. Prioritou ve vzdělávání je vytvoření kladného vztahu žáka k umění bez ohledu na míru jeho talentu. Škola klade důraz na kolektivní způsob interpretace a na mezioborové vazby.

Škola se profiluje především v těchto oblastech:

 • Usilujeme o vytvoření osobního vztahu žáka k umění.
 • Klademe důraz na souborovou a orchestrální hru, široké zapojení žáků hudebního oboru do sborového zpěvu.
 • Podporujeme spolupráci pedagogů v rámci hudebního oboru i mezi jednotlivými obory – mezioborové projekty.
 • V rámci kapacitních možností umožňujeme zahájení studia všem dětem od pěti let věku, kteří prokáží elementární předpoklady.
 • Podporujeme široké zapojení žáků i absolventů školy do kulturního života města.
 • V souladu s pokynem MŠMT umožňujeme výuku hry na nástroj v cizím jazyku.

Na ZUŠ Hronov vyučujeme ve třech oborech:

 • hudebním
 • výtvarném
 • tanečním

Hudební obor nabízí výuku hry na příčnou flétnu, zobcovou flétnu, hoboj, klarinet, saxofon, trubku, lesní roh, pozoun, tenor, baryton, tubu, kytaru, klavír, chrámové varhany, akordeon, klávesy, bicí nástroje, zpěv, sborový zpěv, housle, violu a violoncello.

Vize školy: Uměním objevovat krásu – v umění, v lidech, ve světě.

Organizace výuky na ZUŠ Hronov

 • pro děti od 5 let – přípravné studium (1 až 2 roky)
 • pro děti od 7 let – I. stupeň základní studia v délce 7 let
 • pro mládež od 14 let (střední škola) – II. stupeň základního studia v délce 4 roky

V přípravném studiu hudebního oboru jsou děti vyučovány kolektivně a v průběhu tohoto jednoho či dvou let jsou postupně (podle svých schopností a možností vyučujících) zařazovány na nástroj a vyučovány též individuálně.

Žáci I. stupně hudebního oboru vedle svého hlavního předmětu absolvují rovněž po dobu 5 let výuku hudební nauky. I. a II. stupeň žák ukončí zpravidla veřejným vystoupením či výstavou. Na konci každého školního roku žáci vykonají postupové zkoušky do vyššího ročníku.

Předpisy, které podrobně upravují vzdělávání na ZUŠ Hronov jsou ŠVP ZUŠ Hronov a Školní řád, které si můžete prohlédnout nebo stáhnout na stránce Ke stažení.
Aktuální rozvrhy hodin kolektivních předmětů najdete na stránce.Rozvrhy hodin.

Jak přihlásit dítě do ZUŠ Hronov?

 Vzhledem k současné situaci budou přijímací zkoušky pro školní rok 2020/2021 vypadat takto:

 • Termín pro odevzdání přihlášek ke studiu v ZUŠ Hronov je stanoven na 15. června 2020.
 •  Děti, které budou v příštím školním roce chodit do MŠ nebo do 1. třídy ZŠ, budou přijaty na základě odevzdané přihlášky.
 •  Děti starší, případně zájemci o studium z řad dospělých, budou po odevzdání přihlášky pozváni k individuální přijímací zkoušce.

Přihlášku ke studiu si můžete vyzvednout v kanceláři školy, je také k dispozici na stránce Ke stažení.

Kontakt

Tel.: 491 483 201, web: www.zushronov.cz, e-mail: zus.hronov@tiscali.cz

Comments