Sponzoři

Škola dostává na svoji činnost příspěvek od zřizovatele. Vedle toho škole příspívají na provoz Městys Velké Poříčí, Město Stárkov a Obec Vysoká Srbská a Obec Žďárky. Občas se nám podaří získat finanční dar na konkrétní projekt od Královéhradeckého kraje.
Vedle toho podporují naši školu přímo nebo přes SRPDŠ další sponzoři, ať už firmy nebo fyzické osoby (jejich seznam je uveden níže).
Všem patří náš dík.

Věcný dar SRPDŠ

přidáno: 21. 9. 2015 2:55, autor: Josef Vlach   [ aktualizováno 2. 6. 2017 4:53 ]

Vlastislav Balcar, DIGILAB PHOTOAGENCY Náchod
Radomír Pech, zpracování videa

Finanční dar pro SRPDŠ při ZUŠ Hronov

přidáno: 15. 4. 2011 2:35, autor: Josef Vlach   [ aktualizováno 2. 6. 2017 4:54 ]

Wikov MGI a.s., www.wikov.cz
Josef Brát
dar jménem Petra Řezníčka
Continental Automotive Czech Republic
1-2 of 2