Sponzoři

Škola dostává na svoji činnost příspěvek od zřizovatele.
Vedle toho škole příspívají na provoz
Městys Velké Poříčí, Město Stárkov a Obec Vysoká Srbská a Obec Žďárky.
Občas se nám podaří získat finanční dar na konkrétní projekt od Královéhradeckého kraje.
Vedle toho podporují naši školu přímo nebo přes SRPDŠ další sponzoři, ať už firmy nebo fyzické osoby (jejich seznam je uveden níže).
Všem patří náš dík.

Věcný dar pro ZUŠ Hronov

přidáno: 9. 10. 2019 3:06, autor: Josef Vlach   [ aktualizováno 10. 5. 2022 5:15 ]

Jan Houštěk

Finanční dar pro SRPDŠ při ZUŠ Hronov

přidáno: 15. 4. 2011 2:35, autor: Josef Vlach   [ aktualizováno 10. 5. 2022 5:14 ]

Wikov MGI a.s.,
Josef Brát
1-2 of 2