Sponzoři‎ > ‎SRPDŠ‎ > ‎Učitelé‎ > ‎

Mgr. Dagmar Drhová


  • ZUŠ jsem navštěvovala od svých 7 do18 let – 2 cykly v Hronově v houslové třídě pí. uč. Blanky Kurzové, p. uč. Dušana Vrchoslava a Josefa Vlacha. Po maturitě na Gymnáziu Broumov jsem se rok věnovala nástavbovému studiu ekonomiky a marketingu v Podnikatelské škole v Náchodě a po vykonání přijímacích zkoušek na Pedagogickou fakultu v Hradci Králové jsem studovala obor učitelství pro 3. stupeň, aprobace v předmětech hudební výchova - německý jazyk. Hru na housle jsem studovala u profesorů J. Kuchválka, M. Štolfy a  J. Vychodila. Magisterské studium jsem zakončila státními zkouškami a diplomovým koncertem v roce 1998.
  • Od září 1998 vyučuji na ZUŠ Hronov hru na housle, komorní, souborovou hru a hudební nauku. Několik let jsem vyučovala německý jazyk na Podnikatelské škole.
  • Jsem členkou komorního orchestru ZUŠ a Komorního orchestru Slávy Vorlové v Náchodě.
Comments