Učitelé

Jmenný seznam učitelů ZUŠ Hronov spolu s předměty, které vyučují:

 

PhDr. Josef Vlach, DiS. – ředitel školy, hra na housle a violu

Klára Bydžovská, DiS. – hra na klavír, korepetice, hudební nauka

Mgr. Oksana Ciporenko – hra na klavír

Mgr. Ludmila Černá hra na klavír a varhany

Matěj Doležal hra na trubku, tenor, baryton, orchestrální hra

Lenka Doležalová – hra na violoncello a kytaru, komorní hra

Jan Drejsl – hra na klarinet, komorní hra

Mgr. Dagmar Drhová – hra na housle, komorní a souborová hra, přípravná hudební výchova, hudební nauka 

ak. sochař Jan Fiala – předměty výtvarného oboru

Mgr. Tomáš Hájek – hra na klarinet

Martina Hofmanová hra na příčnou flétnu

Zdeněk Horák, DiS. hra na klavír, akordeon, korepetice

Vladimír Charitonov – hra na klarinet, saxofon, příčnou flétnu, komorní hra

Mgr. Sidonie Ilšnerová – hra na housle, violu

Jana Jankovičová zpěv

Ing. Iveta Krejslerová – hra na klarinet

Jakub Mědílek, DiS. – hra na zobcovou flétnu, hoboj a klarinet

Bc. Renata Mědílková, Dis. – hra na klavír, varhany a klávesy, korepetice  

Miloš Meier – hra na trubku, lesní roh, tenor, baryton a tubu, komorní a orchestrální hra

Zuzana Meierová Genrtová, DiS. – sólový zpěv, sborový zpěv, hra na příčnou flétnu, přípravná hudební výchova

Adéla Podrábská, DiS. – hra na zobcovou flétnu, příčnou flétnu a hoboj

Mgr. Petra Pospíšilová hra na violoncello 

Anna Vančáková, DiS. hra na housle, violu, orchestrální hra     

Zdeněk Záliš, DiS. – hra na bicí                     

Zuzana Zítková – předměty tanečního oboru

Comments