Učitelé

Jmenný seznam učitelů ZUŠ Hronov spolu s předměty, které vyučují:

 

Mgr. Josef Vlach, DiS. – ředitel školy, hra na housle a violu, orchestrální hra

Klára Bydžovská, DiS. – hra na klavír, korepetice, hudební nauka

Mgr. Ludmila Černá - hra na klavír a varhany

Lenka Doležalová – hra na violoncello a kytaru

Jan Drejsl – hra na klarinet, komorní hra

Mgr. Dagmar Drhová – hra na housle (výuka též v německém jazyce), komorní a souborová hra, přípravná hudební výchova, hudební nauka 

ak. sochař Jan Fiala – předměty výtvarného oboru

Mgr. Tomáš Hájek – hra na klarinet

Martina Hofmanová příčná flétna

Zdeněk Horák, DiS. klavír, akordeon, korepetice

Vladimír Charitonov – hra na klarinet, saxofon, příčnou flétnu, komorní hra

Mgr. Sidonie Ilšnerová – housle

Ing. Iveta Krejslerová – klarinet

Miloš Meier – hra na trubku, lesní roh, tenor, baryton a tubu, komorní a orchestrální hra

Zuzana Meierová Genrtová, DiS. – sólový zpěv, sborový zpěv, hra na příčnou flétnu, přípravná hudební výchova

Jakub Mědílek, DiS. – hra na zobcovou flétnu, hoboj a klarinet

Bc. Renata Mědílková, DiS. – hra na klavír, varhany a klávesy, korepetice              

Adéla Podrábská, DiS. – hra na zobcovou flétnu, příčnou flétnu a hoboj        

Mgr. Oksana Ciporenko – hra na klavír (výuka též v ruském jazyce), korepetice

Zdeněk Záliš, DiS. – hra na bicí                     

Zuzana Zítková – předměty tanečního oboru