Aktuality

Koncert absolventů

přidáno: 21. 6. 2022 8:37, autor: Josef Vlach


Přijímací zkoušky do ZUŠ Hronov

přidáno: 2. 6. 2022 8:07, autor: Josef Vlach   [ aktualizováno 2. 6. 2022 8:10 ]

Ve středu 8. června 2022 se od 16:00 koná v ZUŠ Hronov Den otevřených dveří, v rámci kterého mohou zájemci vykonat přijímací zkoušky pro výuku v oboru hudebním, tanečním a výtvarném. Zároveň si mohou prohlédnout školu a seznámit se s její vyučovací nabídkou.

Proplynulý průběh přijímacího řízení je vhodné zaslat na adresu školy (stačí mailem) přihlášku, která je ke stažení zde.

Koncerty na konci května

přidáno: 16. 5. 2022 6:56, autor: Josef Vlach   [ aktualizováno 27. 5. 2022 1:06 ]

Pro konce května má naše škola připraveny tři velké akce - ZUŠ Open, Hup do prázdnin a Závěrečný koncert.
ZUŠ Open - odpoledne plné hudby, tance a malování s podtitulem V hravé zušce zdravý duch se uskuteční na hronovském náměstí v pondělí 23. května 2022 od 15.00.
Pásmo klasických, tanečních, popových a muzikálových melodií Hup do prázdnin, ve které se představí žáci tanečního oboru ZUŠ Hronov a Pěvecké sbory ZUŠ Hronov, se uskuteční v pátek 27. května 2022 od 18:00 v Jiráskově divadle.
Závěrečný koncert školy proběhne v úterý 31. května 2022 od 18:00 v Jiráskově divadle. V programu vystoupí žáci hudebního a tanečního oboru, ve foyeru budou vystaveny práce žáků výtvarného oboru.
 

A ještě jednou soutěže

přidáno: 16. 5. 2022 5:10, autor: Josef Vlach   [ aktualizováno 16. 5. 2022 7:03 ]

Letošní rok je mimořádně bohatý na úspěchy našich žáků na soutěžích. Jako by si chtěli vynahradit dvouletou soutěžní pauzu. Do soutěže Mládí a Bohuslav Martinů v Poličce jsme vyslali pouze jednoho žáka. Nicméně Josef Pospíšil z pěvecké třídy paní učitelky Zuzany Meierové Genrtové zde skončil ve zlatém pásmu.
Naše tanečnice, které vede paní učitelka Zuzana Zítková, uspěly na další soutěži. Bylo to opět v Červeném kostelci, ale tentokrát se jednalo o krajské kolo přehlídky scénického tance mládeže a dospělých TANEC, TANEC...2022. Choreografie Dialogy přivezla ocenění za výjimečnost ve všech složkách choreografie a jako jediná ze všech choreografií získala přímý postup do celostátního finále!
Gratulujeme.

Krajské kolo soutěžní přehlídky tanečních oborů ZUŠ

přidáno: 27. 4. 2022 1:34, autor: Josef Vlach

V úterý 26. dubna 2022 se v Jiráskově divadle v Hronově konalo Krajské kolo soutěžní přehlídky ZUŠ v tanečním oboru. Soutěžní přehlídku materiálně podpořily firmy Wikov, a náchodský Primátor a také Město Hronov, finančně MŠMT a Město Hronov. Organizaci soutěže zajišťovali zaměstnanci KISu Hronov a ZUŠ Hronov. Z prostor Sálu Josefa Čapka byla vytvořena velkokapacitní šatna pro celkem 217 soutěžících z 11 škol královéhradeckého kraje, kteří se do krajského kola "protančili" z okresních kol, a to včetně dvou choreografií našich žáků. Soutěžní přehlídka skončila pro naši školu velkým úspěchem. Obě naše choreografie byly porotou ohodnoceny ve zlatém pásmu. Choreografie Dialogy získala ocenění za hluboké pochopení tématu ve spojení s hudbou a výjimečnou interpretaci a postup do ústředního kola, které se bude konat zkraje června v Karlových Varech. Choreografie Dotek jara získala ocenění za choreografii a citlivost ve skupině a za výběr hudby a k tomu tzv. „návrh na postup“. O tom, zda postoupí také, se rozhodne na jednání taneční sekce Umělecké rady ZUŠ 2. května 2022. Navíc paní učitelka Zuzana Zítková, která u nás taneční obor vyučuje, byla porotou oceněna spolu se dvěma dalšími tanečními pedagožkami našeho kraje „za pedagogickou a choreografickou práci“. Je to velký úspěch našeho tanečního oboru i celé školy.

Ředitelské volno

přidáno: 19. 4. 2022 1:06, autor: Josef Vlach

V souladu se Školským zákonem vyhlásil ředitel školy na úterý 26.4.2022 volný den (ředitelské volno). Výuka tento den odpadá. ZUŠ Hronov ve spolupráci s KIS Hronov totiž pořádá v prostorách Jiráskova divadla Krajské kolo soutěžní přehlídky tanečních oborů ZUŠ. Po celé odpoledne zde budou v tanečním projevu soupeřit žáci královéhradeckého kraje. Vstup na akci je volný.

Další soutěže základních uměleckých škol

přidáno: 14. 4. 2022 3:16, autor: Josef Vlach   [ aktualizováno 19. 4. 2022 5:59 ]

Ve druhé polovině března a také v dubnu pokračovaly další soutěže. A opět se skvělými výsledky našich žáků.

Ve velké konkurenci na celostátním kole pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek obsadila Natálie Beranová 2. místo a Věra Soukupová 3. místo. Obě děvčata na soutěž připravila paní učitelka Zuzana Meierová Genrtová. Další žáci z její třídy zpívali v krajském kole pěvecké soutěže ZUŠ v Hradci Králové. Výkony Anny Hofmanové, Štěpána Kaválka a Víta Lipovského byly ohodnoceny 2. cenou, Josef Pospíšil přivezl 3. cenu.

V krajském kole soutěže ZUŠ ve hře na bicí nástroje, která se konala rovněž v Hradci Králové, získal žák pana učitele Zdeňka Záliše Matěj Souček 2. cenu a zároveň zvláštní cenu za interpretaci koordinační etudy na bicí soupravu.

Na konci března se v Červeném Kostelci konala soutěžní přehlídka tanečního oboru ZUŠ. Paní učitelka Zuzana Zítková přihlásila do přehlídky čtyři choreografie. Všechny byly oceněny ve zlatém pásmu, dvě z nich postoupily do krajského kola, které se konalo 26. dubna 2022 v Jiráskově divadle v Hronově. 6. dubna 2022 se tři z těchto čtyř choreografií úspěšně zúčastnily opět v Červeném Kostelci Krajské přehlídky dětských skupin scénického tance. Do celostátního kola v Kutné hoře postoupila choreografie s názvem Neschovávej se. 

V pátek 8. dubna 2022 se v Hradci Králové konalo Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na dřevěné dechové nástroje. Jediný náš zástupce, Vít Lipovský, který studuje u pana učitele Vladimíra Charitonova hru na saxofon, zde získal 1. cenu.

Krajské kolo soutěže ve hře na žesťové nástroje se konalo v Trutnově. Na první cenu dosáhli Veronika Anna Nawrat (trubka), Stanislav Žuljabin (trubka) a Jan Rýdl (tuba), 2. cenu získali Magdaléna Součková (lesní roh), Leontýna Vladyková (trubka), Matěj Souček (trubka) a Matěj Teichmann (tuba), 3. cenou byl oceněn Adam Špáta (trubka). Žáky do soutěže připravil pan učitel Miloš Meier.

Všem soutěžícím i jejich učitelům patří poděkování za vzornou reprezentaci i gratulace ke krásným výkonům. Poděkování patří také korepetitorům, Kláře Bydžovské a Zdeňku Horákovi, kteří na soutěžích naše žáky doprovázejí na klavír.


Soutěže základních uměleckých škol

přidáno: 14. 4. 2022 3:11, autor: Josef Vlach

Po úspěšném vystoupení našich žáků v okresním kole soutěže ZUŠ ve zpěvu, ze kterého čtyři naši žáci postoupili do krajského kola, pokračovaly soutěže dalšími okresními koly.

14. března 2022 se na svém okresním kole sešli hráči na dřevěné dechové nástroje v ZUŠ Jaroměř. Jediný náš zástupce, Vít Lipovský ve hře na saxofon (učitel Vladimír Charitonov), získal 1. cenu a postoupil do krajského kola.

O den později, 15. března 2022 se v ZUŠ Police nad Metují konalo okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na žesťové nástroje. Soutěže se zúčastnilo 11 žáků ze třídy pana učitele Miloše Meiera. Všichni získali první cenu, navíc Magdaléna Součková, Veronika Anna Nawrat (obě lesní roh), Leontýna Vladyková, Matěj Souček, Stanislav Žuljabin, Adam Špáta (všichni trubka), Kryštof Brát (tenor), Jan Rýdl a Matěj Teichmann (oba tuba) postoupili do krajského kola.

Vedle soutěží ZUŠ, které vyhlašuje MŠMT, se čtyři naši žáci zúčastnili také oblastního kola pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek – Věra Soukupová, Klaudie Lavičková, Natálie Beranová a Anežka Hornychová (učitelka Zuzana Meierová Genrtová). Všechna děvčata získala 1. cenu, Věra a Natálie navíc vybojovaly postup do celostátního kola v Karlových Varech.

Konec povinných repirátorů

přidáno: 11. 3. 2022 6:42, autor: Josef Vlach

Dne 9. 3. 2022 vláda schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest, s účinností ode dne 14. března 2022.
Tímto mimořádným opatřením se od 14. 3. 2022 ruší ve vysoké míře povinnost nosit ochranný prostředek ve vnitřních prostorech budov. Povinnost nosit ochranný prostředek tak zůstává pouze v prostředcích veřejné dopravy, ve zdravotnických zařízeních a ve vybraných zařízeních sociálních služeb. V platnosti také zůstávají obecné výjimky z povinnosti nosit ochranný prostředek jako doposud (osoby s poruchou intelektu, ze zdravotních důvodu apod.).
Ruší se tedy mimo jiné plošně povinnost nosit ochranný prostředek ve školách a školských zařízeních, a to jak pro děti, žáky a studenty, tak pro zaměstnance či třetí osoby nacházející se v škole či školském zařízení. Nikdo tedy není povinen ve škole nebo školském zařízení nosit ochranný prostředek.

Duškova soutěž a koncert vítězů

přidáno: 11. 2. 2022 7:24, autor: Josef Vlach

V říjnu 2021 se dvě žákyně paní učitelky Zuzany Meierové Genrtové zúčastnili Duškovy pěvecké soutěže. Natálie Beranová zde získala 1. cenu, Anna Hofmanová 2. cenu! Nyní byly obě naše žákyně pozvány k vystoupení na koncertu vítězů, který se uskuteční 25. června 2022 od 15:00 v Praze na Bertramce.

Gratulujeme!

1-10 of 453