Aktuality

ZUŠ Open

přidáno: 18. 6. 2021 0:34, autor: Josef Vlach

I v letošním roce se koná celorepubliková akce ZUŠ Open, podporovaná Nadací Magdalény Kožené . Naše škola se připojí v úterý 22. června 2021, kdy se od 16:00 před Jiráskovým divadlem v Hronově uskuteční vystoupení žáků hudebního i tanečního oboru se zapojením oboru výtvarného pod názvem ZUŠ BACK LIVE, tedy ZUŠ znovu naživo. Letos je akce posunuta z praktických důvodů až do druhé poloviny června a tak trochu supluje tradiční Závěrečný koncert školy, který se letos nekoná. Přijďte si poslechnout apodívat se, co si pro vás připravili učitelé a žáci ZUŠ Hronov.

Koncerty absolventů

přidáno: 18. 6. 2021 0:15, autor: Josef Vlach

Ve dnech 16., 17. a 21. června se konají v Malém sále jiráskova divadla v Hronově koncerty absolventů. Začátek vždy v 18:00.

Výuka od 8. června 2021

přidáno: 8. 6. 2021 2:39, autor: Josef Vlach

Je umožněna prezenční výuka v plném rozsahu s omezením uvedeným níže.       

Výuka ve skupinách nad 10 dětí je umožněna při splnění některé z podmínek:

o   žák doloží čestné prohlášení zákonného zástupce, že ve škole absolvoval negativní antigenní nebo PCR test s platností týden. Antigenní test je možné absolvovat také doma pomocí testu k domácímu použití.

o   žák doloží PCR nebo antigenní negativní test, který není starší týdne

o   žák doloží certifikátem ukončené očkování, od něhož uplynulo alespoň 14 dní nebo doloží, že od aplikace první dávky očkovací látky uplynulo nejméně 22 dní

o   žák doloží potvrzení o prodělané nemoci Covid-19, od které neuplynulo více než 90 dní

o   Při výuce zpěvu ve vnitřních prostorách může být přítomno až 30 dětí ve skupině (sborový zpěv).

·        Žáci ani učitelé nemusí mít během výuky zakryty dýchací cesty.

·        Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost mít zakrytá ústa a nos po celou dobu pobytu ve společných prostorách školy. U dětí do 15 let stačí chirurgická rouška, ostatní žáci i všichni zaměstnanci školy mají povinnost používat respirátor.

·        V platnosti zůstává povinnost při příhodu do školy použít dezinfekci na ruce.

·        Prezenční výuka bude umožněna pouze žákům, kteří nebudou vykazovat žádné příznaky onemocnění.

Zemřel pan Vlastimil Kožešník

přidáno: 1. 6. 2021 2:25, autor: Josef Vlach

V sobotu 29. května 2021 zemřel pan Vlastimil Kožešník, který byl ředitelem ZUŠ Hronov v letech 1987 až 1997.

Výuka od 24.5.2021

přidáno: 20. 5. 2021 3:05, autor: Josef Vlach   [ aktualizováno 8. 6. 2021 2:34 ]

Podle vládního nařízení je od pondělí 24.5.2021 umožněna prezenční výuka individuální a ve skupinách do 10 dětí bez nutnosti dalšího dokládání.

Výuka ve skupinách nad 10 dětí je umožněna při splnění některé z podmínek:

             žák doloží PCR negativní test, který není starší týdne

             žák doloží antigenní negativní test, který není starší 72 hodin

             žák doloží čestné prohlášení zákonného zástupce, že ve škole absolvoval negativní antigenní s platností 72 hodin, nebo PCR test s týden. Antigenní test je možné absolvovat také doma pomocí testu k domácímu použití.

             žák doloží certifikátem ukončené očkování, od něhož uplynulo alespoň 14 dní

             žák doloží potvrzení o prodělané nemoci Covid-19, od které neuplynulo více než 90 dní

Zvláštní podmínky jsou stanoveny pro výuku zpěvu ve vnitřních prostorách, kde může být pouze 6 dětí ve skupině.

 

Podmínky pro výuku skupin nad 10 dětí se týkají pouze hudebního oboru (ostatní obory mají menší skupiny), a to především hudebních nauk, ale také DOM a pěveckých sborů.

 

Z toho plynou následující organizační opatření:

 • učitelům bylo doporučeno organizovat výuku kolektivních předmětů tak, aby počet žáků nepřesáhnul 10, a to např.:
  • rozdělit skupinu na dvě a vyučovat každou jednou za 14 dní, případně každý týden, ale polovinu vyučovací doby
  • přizvat k výuce pouze 10 dětí s tím, že ostatní budou na výuce přítomni pomocí videokonference
 • při ponechání celé skupiny, která přesahuje 10 žáků, budou učitelé požadovat od žáků při příchodu jeden z výše uvedených dokladů – převážně se bude jednat o čestné prohlášení. Formulář čestného prohlášení vám zašlu do konce týdne, je také možné zapsat čestné prohlášení do žákovské knížky.
  • vzhledem k tomu, že v ZŠ a SŠ se bude testovat zpravidla antigenními testy jednou týdně, pokryje čestné prohlášení odkazující na tento test období pondělí až středa.
  • na čtvrtek a pátek by pak bylo třeba využít domácí test nebo test zdravotnického zařízení.

Učitelé kolektivních předmětů, kterých se tato opatření týká (více než 10 dětí ve skupině), budou informovat rodiče o konkrétní podobě organizačních patření pro daný předmět.

Přijímací zkoušky do ZUŠ Hronov pro školní rok 2021/2022

přidáno: 14. 5. 2021 6:42, autor: Josef Vlach   [ aktualizováno 20. 5. 2021 3:07 ]

Vzhledem k současné situaci budou přijímací zkoušky pro školní rok 2021/2022 do hudebního, výtvarného a tanečního oboru vypadat takto:

 •          Termín pro odevzdání přihlášek ke studiu v ZUŠ Hronov je stanoven na 13. června 2021.
 •            Na dny 17. a 18. června 2021 budou zvány děti (s rodiči) ve skupinách po 10 v době mezi 16:00 a 18:00.
Informace o organizaci studia za ZUŠ Hronov a nabízených studijních zaměřeních naleznete zde.

Přihlášky je možné stáhnout zde, vytisknout, vyplnit, oskenovat a poslat mailem. Je také možné je vložit do schránky při vstupu do ZUŠ nebo odeslat poštou.

Výuka od 4. května 2021 - povolení skupin tří dětí

přidáno: 4. 5. 2021 4:40, autor: Josef Vlach

V základních uměleckých školách v Královéhradeckém kraji se od 4. 5. 2021 umožňuje osobní přítomnost na výuce bez ohledu na to, zda se koná ve vnitřních nebo vnějších prostorech v nejvyšším počtu 3 žáků v jedné skupině. Žáci, kteří se účastní této výuky nejsou povinni podrobovat se testování ani dokladovat jiné skutečnosti (např. prodělaný koronavirus apod.) a nevztahuje se na ně podmínka plochy 15m2 na žáka.
Dále se umožňuje osobní přítomnost na výuce konané pouze ve vnějších prostorech, a to při dodržení podmínky maximálně 20 osob ve skupině tak, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 plochy , přičemž tito žáci podléhají povinnému testování.

Výuka od 3. května 2021

přidáno: 28. 4. 2021 1:16, autor: Josef Vlach

Pro základní umělecké školy se od 3. května 2021 nic nemění - i nadále vyučujeme prezenčně jeden na jednoho, v kolektivních předmětech distančně, případně formou konzultací jeden na jednoho.

Individuální výuka od 12. dubna 2021

přidáno: 9. 4. 2021 5:33, autor: Josef Vlach   [ aktualizováno 9. 4. 2021 5:38 ]

Od pondělí 12. dubna 2021 dochází k 1. fázi postupného návratu do škol. Pro naši školu to znamená:
 • Je umožněna prezenční individuální výuka (jeden žák na jednoho učitele), a to bez ohledu na věk (tedy i žáci druhého stupně ZŠ a žáci SŠ, případně VŠ nebo dospělí).
 • Kolektivní výuka probíhá i nadále distančně. Je však možné, aby zároveň v těchto předmětech probíhaly individuální konzultace. Vše bude záležet na tom, jak se domluví vyučující s žákem (jeho zákonným zástupcem).
 • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost mít zakrytá ústa a nos po celou dobu pobytu ve škole.  U dětí do 15 let stačí chirurgická rouška, ostatní žáci i všichni zaměstnanci školy mají povinnost používat respirátor.
 • V platnosti zůstává také povinnost při příhodu do školy použít dezinfekci na ruce.
 • V rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tanec, zpěv, hra na dechové nástroje), nemusí žáci nosit roušku, resp. respirátor
 •  Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky. Příkladem třetích osob mohou být například zákonní zástupci nezletilých žáků, členové zkušebních komisí, kontrolní orgány (např. ČŠI), pracovníci školského poradenského zařízení, krajské hygienické stanice, osoby zajišťující zásobování, případně další nezbytné služby.
 • Prezenční výuka bude umožněna pouze žákům, kteří nebudou vykazovat žádné příznaky onemocnění.
 • V naší škole nebude probíhat žádné testování žáků.Velikonoční prázdniny

přidáno: 30. 3. 2021 3:08, autor: Josef Vlach

Na čtvrtek 1. dubna 2021 připadaji velikonoční prázdniny. V tento den se distanční výuka nekoná, pokud se vyučující se svými žáky nedohodli jinak.

1-10 of 426