Aktuality

1. žákovský koncert

přidáno: 18. 10. 2021 1:56, autor: Josef Vlach


ZUŠ Hronov, pandemie a počty žáků

přidáno: 20. 9. 2021 4:47, autor: Josef Vlach

Všechny základní umělecké školy s určitými obavami očekávaly, jak se promítne distanční vzdělávání a další omezení spojená s pandemií koronaviru do počtu žáků – tedy, kolik z nich se rozhodne předčasně skončit a kolik se jich odhodlá přihlásit. Zatímco ve školním roce 2019/2020, kdy na jaře 2020 propukla první vlna, se žádné hromadné odhlašování nekonalo, již při přijímacích zkouškách pro rok 2020/2021 se dopad pandemie projevil – rodiče nepřihlašovali předškolní děti. Je to pochopitelné, protože právě tato věková skupina nesla distanční vzdělávání nejhůře. Učit začátečníka hře na nástroj, když na něj učitel nemůže sáhnout, aby mu upravil držení nástroje, postoj, zkontroloval dýchání apod., je prakticky nemožné. A to nemluvím o problémech spojených s přihlašováním a obsluhou počítače a o nereálných požadavcích na soustředění dítěte při online přenosu. Pokud se přesto v jednotlivých případech podařilo takto malé děti vyučovat, pak jedině s maximálním nasazením rodičů.

Školní rok 2020/2021 tak zahájilo celkem 366 žáků – to je o 39 méně než předchozí rok. I v průběhu školního roku 2020/2021 se vliv pandemie na počty žáků projevoval. Zatímco na jaře 2020 si ještě mnozí z nás říkali, že to do konce školního roku nějak vydržíme a pak už bude lépe, na podzim už nás optimismus opouštěl. A tak se v průběhu prvního pololetí odhlásilo dalších 18 žáků a k 31. březnu 2021 ještě dalších šest.

Nyní se zdá, že se situace okolo počtu žáků stabilizovala na úrovni, které jsme dosahovali ve školním roce 2015/2016, tedy lehce pod hranicí 350 žáků (což je o více než 50 méně než na počátku školního roku 2019/2020.

Počty žáků, kteří ukončili studium ke konci školního roku 2020/2021 a nově přihlášených jsou prakticky totožné (ukončilo 49 žáků, nově se přihlásilo 48). I rozložení těchto změn stavu žáků mezi jednotlivé obory je poměrně stabilní. Na hudebním oboru ukončilo studium 36 žáků, nově se přihlásilo 34 žáků, na tanečním oboru je to 8 ku 11 žákům, na výtvarném oboru 4 žáci skončili a 4 noví je nahradili. Za výrazné pozitivum lze označit skutečnost, že se přihlašují i předškoláci – přihlásilo se jich 15. A s nimi také 12 prvňáků. To je důležité vzhledem k optimálnímu věku pro začátky soustavného uměleckého vzdělávání, který je podle současného poznání v 5 nebo v 6 letech.

Tato čísla je možné opatrně vyhodnotit jako optimistická v tom smyslu, že se zastavil pokles žáků na naší škole. Předpokládám, že na ostatních základních uměleckých školách to bude obdobné. Vše ale do budoucna závisí na vývoji epidemie i na zodpovědnosti každého z nás.

Josef Vlach, ředitel ZUŠ Hronov

Ředitelské volno v pondělí 27. září 2021

přidáno: 20. 9. 2021 4:21, autor: Josef Vlach

V souladu s §24 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb. „Školský zákon“ vyhlašuji na ZUŠ Hronov v pondělí 27. září 2021 volný den (ředitelké volno). V tento den odpadá pravidelná výuka dle rozvrhů.
Josef Vlach, ředitel ZUŠ Hronov

Zahájení školního roku 2021/2022

přidáno: 30. 8. 2021 8:07, autor: Josef Vlach   [ aktualizováno 31. 8. 2021 8:10 ]

Ve středu 1. září 2021 v 13:00 zahájíme v ZUŠ Hronov školní rok 2021/2022. Se začínajícími děti (a jejich rodič) se shromáždí ve třídě 3.5, kde budou seznámeni s organizací studia na naší škole. Poté si budou moci všichni domluvit s vyučujícími rozvrhy hodin individuálních předmětů.

Hygienické předpisy pro výuku v ZUŠ jsou v současnosti následující:

 • Ve společných prostorách mají děti od 6 do 15 let nasazenou roušku, starší děti a dospělí respirátor.
 • Ve třídách probíhá výuka bez omezení (bez roušek).
 • Osoby s příznaky respiračního onemocnění mají vstup do budovy školy zakázán.

V příloze naleznete Rozvrh hodin kolektivních předmětů a rámcový rozvrh okolních ZŠ.

Těšíme se na spolupráci v novém školním roce.

ZUŠ Open

přidáno: 18. 6. 2021 0:34, autor: Josef Vlach

I v letošním roce se koná celorepubliková akce ZUŠ Open, podporovaná Nadací Magdalény Kožené . Naše škola se připojí v úterý 22. června 2021, kdy se od 16:00 před Jiráskovým divadlem v Hronově uskuteční vystoupení žáků hudebního i tanečního oboru se zapojením oboru výtvarného pod názvem ZUŠ BACK LIVE, tedy ZUŠ znovu naživo. Letos je akce posunuta z praktických důvodů až do druhé poloviny června a tak trochu supluje tradiční Závěrečný koncert školy, který se letos nekoná. Přijďte si poslechnout apodívat se, co si pro vás připravili učitelé a žáci ZUŠ Hronov.

Koncerty absolventů

přidáno: 18. 6. 2021 0:15, autor: Josef Vlach   [ aktualizováno 18. 10. 2021 4:45 ]

Ve dnech 16., 17. a 21. června se konají v Malém sále Jiráskova divadla v Hronově koncerty absolventů. Začátek vždy v 18:00.

Výuka od 8. června 2021

přidáno: 8. 6. 2021 2:39, autor: Josef Vlach

Je umožněna prezenční výuka v plném rozsahu s omezením uvedeným níže.       

Výuka ve skupinách nad 10 dětí je umožněna při splnění některé z podmínek:

o   žák doloží čestné prohlášení zákonného zástupce, že ve škole absolvoval negativní antigenní nebo PCR test s platností týden. Antigenní test je možné absolvovat také doma pomocí testu k domácímu použití.

o   žák doloží PCR nebo antigenní negativní test, který není starší týdne

o   žák doloží certifikátem ukončené očkování, od něhož uplynulo alespoň 14 dní nebo doloží, že od aplikace první dávky očkovací látky uplynulo nejméně 22 dní

o   žák doloží potvrzení o prodělané nemoci Covid-19, od které neuplynulo více než 90 dní

o   Při výuce zpěvu ve vnitřních prostorách může být přítomno až 30 dětí ve skupině (sborový zpěv).

·        Žáci ani učitelé nemusí mít během výuky zakryty dýchací cesty.

·        Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost mít zakrytá ústa a nos po celou dobu pobytu ve společných prostorách školy. U dětí do 15 let stačí chirurgická rouška, ostatní žáci i všichni zaměstnanci školy mají povinnost používat respirátor.

·        V platnosti zůstává povinnost při příhodu do školy použít dezinfekci na ruce.

·        Prezenční výuka bude umožněna pouze žákům, kteří nebudou vykazovat žádné příznaky onemocnění.

Zemřel pan Vlastimil Kožešník

přidáno: 1. 6. 2021 2:25, autor: Josef Vlach

V sobotu 29. května 2021 zemřel pan Vlastimil Kožešník, který byl ředitelem ZUŠ Hronov v letech 1987 až 1997.

Výuka od 24.5.2021

přidáno: 20. 5. 2021 3:05, autor: Josef Vlach   [ aktualizováno 8. 6. 2021 2:34 ]

Podle vládního nařízení je od pondělí 24.5.2021 umožněna prezenční výuka individuální a ve skupinách do 10 dětí bez nutnosti dalšího dokládání.

Výuka ve skupinách nad 10 dětí je umožněna při splnění některé z podmínek:

             žák doloží PCR negativní test, který není starší týdne

             žák doloží antigenní negativní test, který není starší 72 hodin

             žák doloží čestné prohlášení zákonného zástupce, že ve škole absolvoval negativní antigenní s platností 72 hodin, nebo PCR test s týden. Antigenní test je možné absolvovat také doma pomocí testu k domácímu použití.

             žák doloží certifikátem ukončené očkování, od něhož uplynulo alespoň 14 dní

             žák doloží potvrzení o prodělané nemoci Covid-19, od které neuplynulo více než 90 dní

Zvláštní podmínky jsou stanoveny pro výuku zpěvu ve vnitřních prostorách, kde může být pouze 6 dětí ve skupině.

 

Podmínky pro výuku skupin nad 10 dětí se týkají pouze hudebního oboru (ostatní obory mají menší skupiny), a to především hudebních nauk, ale také DOM a pěveckých sborů.

 

Z toho plynou následující organizační opatření:

 • učitelům bylo doporučeno organizovat výuku kolektivních předmětů tak, aby počet žáků nepřesáhnul 10, a to např.:
  • rozdělit skupinu na dvě a vyučovat každou jednou za 14 dní, případně každý týden, ale polovinu vyučovací doby
  • přizvat k výuce pouze 10 dětí s tím, že ostatní budou na výuce přítomni pomocí videokonference
 • při ponechání celé skupiny, která přesahuje 10 žáků, budou učitelé požadovat od žáků při příchodu jeden z výše uvedených dokladů – převážně se bude jednat o čestné prohlášení. Formulář čestného prohlášení vám zašlu do konce týdne, je také možné zapsat čestné prohlášení do žákovské knížky.
  • vzhledem k tomu, že v ZŠ a SŠ se bude testovat zpravidla antigenními testy jednou týdně, pokryje čestné prohlášení odkazující na tento test období pondělí až středa.
  • na čtvrtek a pátek by pak bylo třeba využít domácí test nebo test zdravotnického zařízení.

Učitelé kolektivních předmětů, kterých se tato opatření týká (více než 10 dětí ve skupině), budou informovat rodiče o konkrétní podobě organizačních patření pro daný předmět.

Přijímací zkoušky do ZUŠ Hronov pro školní rok 2021/2022

přidáno: 14. 5. 2021 6:42, autor: Josef Vlach   [ aktualizováno 20. 5. 2021 3:07 ]

Vzhledem k současné situaci budou přijímací zkoušky pro školní rok 2021/2022 do hudebního, výtvarného a tanečního oboru vypadat takto:

 •          Termín pro odevzdání přihlášek ke studiu v ZUŠ Hronov je stanoven na 13. června 2021.
 •            Na dny 17. a 18. června 2021 budou zvány děti (s rodiči) ve skupinách po 10 v době mezi 16:00 a 18:00.
Informace o organizaci studia za ZUŠ Hronov a nabízených studijních zaměřeních naleznete zde.

Přihlášky je možné stáhnout zde, vytisknout, vyplnit, oskenovat a poslat mailem. Je také možné je vložit do schránky při vstupu do ZUŠ nebo odeslat poštou.

1-10 of 430