Aktuality

Výuka od 4. května 2021 - povolení skupin tří dětí

přidáno: 4. 5. 2021 4:40, autor: Josef Vlach

V základních uměleckých školách v Královéhradeckém kraji se od 4. 5. 2021 umožňuje osobní přítomnost na výuce bez ohledu na to, zda se koná ve vnitřních nebo vnějších prostorech v nejvyšším počtu 3 žáků v jedné skupině. Žáci, kteří se účastní této výuky nejsou povinni podrobovat se testování ani dokladovat jiné skutečnosti (např. prodělaný koronavirus apod.) a nevztahuje se na ně podmínka plochy 15m2 na žáka.
Dále se umožňuje osobní přítomnost na výuce konané pouze ve vnějších prostorech, a to při dodržení podmínky maximálně 20 osob ve skupině tak, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 plochy , přičemž tito žáci podléhají povinnému testování.

Výuka od 3. května 2021

přidáno: 28. 4. 2021 1:16, autor: Josef Vlach

Pro základní umělecké školy se od 3. května 2021 nic nemění - i nadále vyučujeme prezenčně jeden na jednoho, v kolektivních předmětech distančně, případně formou konzultací jeden na jednoho.

Individuální výuka od 12. dubna 2021

přidáno: 9. 4. 2021 5:33, autor: Josef Vlach   [ aktualizováno 9. 4. 2021 5:38 ]

Od pondělí 12. dubna 2021 dochází k 1. fázi postupného návratu do škol. Pro naši školu to znamená:
  • Je umožněna prezenční individuální výuka (jeden žák na jednoho učitele), a to bez ohledu na věk (tedy i žáci druhého stupně ZŠ a žáci SŠ, případně VŠ nebo dospělí).
  • Kolektivní výuka probíhá i nadále distančně. Je však možné, aby zároveň v těchto předmětech probíhaly individuální konzultace. Vše bude záležet na tom, jak se domluví vyučující s žákem (jeho zákonným zástupcem).
  • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost mít zakrytá ústa a nos po celou dobu pobytu ve škole.  U dětí do 15 let stačí chirurgická rouška, ostatní žáci i všichni zaměstnanci školy mají povinnost používat respirátor.
  • V platnosti zůstává také povinnost při příhodu do školy použít dezinfekci na ruce.
  • V rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tanec, zpěv, hra na dechové nástroje), nemusí žáci nosit roušku, resp. respirátor
  •  Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky. Příkladem třetích osob mohou být například zákonní zástupci nezletilých žáků, členové zkušebních komisí, kontrolní orgány (např. ČŠI), pracovníci školského poradenského zařízení, krajské hygienické stanice, osoby zajišťující zásobování, případně další nezbytné služby.
  • Prezenční výuka bude umožněna pouze žákům, kteří nebudou vykazovat žádné příznaky onemocnění.
  • V naší škole nebude probíhat žádné testování žáků.Velikonoční prázdniny

přidáno: 30. 3. 2021 3:08, autor: Josef Vlach

Na čtvrtek 1. dubna 2021 připadaji velikonoční prázdniny. V tento den se distanční výuka nekoná, pokud se vyučující se svými žáky nedohodli jinak.

Velikonoce 2021

přidáno: 30. 3. 2021 3:06, autor: Josef Vlach

Již druhé Velikonoce budeme prožívat úplně jinak, než jsme byli zvyklí doposud. Zatímco před rokem jsme byli všichni zaskočeni a vystrašeni, přestože epidemická situace (jak se později ukázalo) byla u nás vlastně relativně velmi dobrá, nyní jsme v situaci, kdy se zdá, že už přeci jenom vidíme světlo na konci velmi dlouhého tunelu. A to přesto, že nakažených, těžce nemocných a bohužel i mrtvých je stále ještě nesrovnatelně více než před rokem.
I když se již pomalu připravujeme a těšíme na návrat našich žáků do školy – prozatím do režimu výuky jeden na jednoho, proběhnou tyto Velikonoce ještě v režimu velmi omezených kontaktů. Možná je to příležitost ke zklidnění, ztišení a nabrání sil, které budou potřebné pro postupné uvolňování restrikcí a pozvolnému návratu k životu, na jaký jsme byli zvyklí před epidemií. Přesto, že se již všichni určitě těšíme, toto období nebude snadné, i nadále bude vyžadovat velkou trpělivost a zodpovědnost. Uvolňování možná půjde velmi pozvolna, některá opatření budou s námi ještě dlouhé měsíce. A možná ani návrat k životu před pandemií vlastně nebude možný, protože některé věci vrátit jednoduše nepůjde.
Zdá se, že snad již mnozí naši politici pochopili, že vedle seniorů jsou nejohroženější skupinou naše děti a že je potřeba v zájmu nás všech udělat vše pro to, aby následky pandemie na nich byly co nejmenší. Myslím, že právě základní umělecké školy k tomu mohou velmi výrazně přispět.

Přeji nám všem pokojné Velikonoce naplněné nadějí, že po překonání obtíží epidemie, i s utrženými šrámy, je před námi příležitost, abychom se pokusili s novým začátkem žít naše životy lépe.

Josef Vlach, ředitel ZUŠ Hronov

4. domácí žákovský koncert

přidáno: 30. 3. 2021 2:31, autor: Josef Vlach

Připravili jsme pro vás ve spolupráci s dětmi i jejich rodiči další domácí žákovský koncert. Shlédnout ho můžete zde nebo na úvodní stránce školním webu.

I nadále v režimu distančního vzdělávání

přidáno: 12. 2. 2021 1:42, autor: Josef Vlach   [ aktualizováno 12. 2. 2021 1:42 ]

Podle vyjádření ministra školství i v týdnu od 15.2.2021 zůstávají školy ve stejném režimu, jako v tomto týdnu. A to bez ohledu na to, zda bude či nebude platit nouzový stav. Pokračujeme tedy v distančním vzdělávání.

Distancování od výzvy na sociálních sítích

přidáno: 8. 2. 2021 2:56, autor: Josef Vlach   [ aktualizováno 8. 2. 2021 4:05 ]

V posledních dnech se na sociálních sítích šíří výzva k účasti na protestní akci na hronovském náměstí. Z přiloženého plakátku by bylo možné nabýt dojmu, že je s touto akcí spojena ZUŠ Hronov jako instituce. Tak tomu rozhodně není. Pokud se na této akci aktivně podílí některý ze zaměstnanců školy, je to jeho soukromá iniciativa, na kterou má samozřejmě právo. Škole nepřísluší se zapojovat do jakékoli politické čínnosti. Byl jsem ujištěn, že informace na sociálních sítích budou upraveny tak, aby nebudily dojem podpory akce naší školou.

PhDr. Josef Vlach, ředitel ZUŠ Hronov

Zůstáváme v režimu distančního vzdělávání

přidáno: 4. 2. 2021 1:31, autor: Josef Vlach

I po jarních prázdninách zůstáváme v režimu distančního vzdělávání. Zatím je stanoveno, že v tomto režimu zůstaneme do 14. února. Předpokládáme, že okolo 10. února bude oznámeno, jak to bude s výukou po 14. únoru.

Smutná zpráva

přidáno: 21. 1. 2021 0:07, autor: Josef Vlach

V úterý 19.ledna 2021 nás opustila paní Jana Šatrová. Poslední rozloučení se bude konat v pátek 22. ledna 2021 v obřadní síni v Hronově.

S paní Janou Šatrovou jsem prožil 23 let svého profesního života. Když jsem se 1. ledna 1998 stal ředitelem Základní umělecké školy Hronov, bylo to spojeno s přechodem do právní subjektivity. Škola se osamostatnila od školského úřadu v Náchodě a musela si své právní, ekonomické i odborné záležitosti zařizovat sama. To znamenalo kromě jiného dvě důležité věci: škola potřebovala mít svůj počítač a připojení na internet a zároveň potřebovala člověka, který bude mít na starosti účetnictví, platy, rozpočet a všechny věci s tím související. A tak se součástí ZUŠ Hronov stala paní Jana Šatrová.

Město mělo s obsazením tohoto místa jiné záměry, ale naštěstí jsme si paní Šatrovou uhájili a nikdy jsem za to nepřestal být vděčný. Pro mne jako začínajícího a nezkušeného ředitele bylo velmi uklidňující, když jsem věděl, že finance školy spravuje někdo, kdo roky pracoval jako vedoucí finančního odboru města. Její zkušenosti, ale i kontakty velmi usnadnily přechod do právní subjektivity. Stali jsme se určitou raritou mezi zuškami regionu. Ostatní školy měly obvykle někoho na platy, někoho na účetnictví a možná ještě někoho jako sekretářku. Paní Šatrová zvládala všechny tyto oblasti. Sice se každou chvíli omlouvala, že to moc neumí s počítačem, pravdou ale je, že všechny programy používala tak, že by jí to většina kolegů mohla závidět. Když občas objevila v účetním programu chybu, tak než by volala technickou podporu, pokusila se program nějak obejít, aby byl výsledek správně.
V její práci ji charakterizovala pečlivost a spolehlivost. Každý ředitel vám potvrdí, že je k nezaplacení (a to téměř doslova), pokud se může spolehnout na člověka, který má na starosti finance. Někdy to až přeháněla, když v noci nemohla spát a přemýšlela, jak vyřešit problém, který se zrovna objevil. Dlouho jsem si neuměl představit, že by její práci na naší škole dělal někdo jiný. Před několika lety jsme ale začali proces postupného předávání jejího místa a zaučování nových adeptů. Do školy nedocházela už každý den, ale pouze dvakrát týdně. Dohlížela na obtížnější operace, byla po ruce, když se hledal nějaký dokument nebo byla potřeba rada. Tento proces byl nyní tragicky přerušen.

To, čeho jsem si vždy na paní Šatrové vážil snad ještě víc než její vysoké odbornosti, byla její lidskost. Na škole nepracuje a nepracoval člověk, který by byl tak nekonfliktní, kterého by měli všichni rádi, kterému by všichni věřili. Vždy ochotně poradila, když někdo potřeboval radu ve finanční oblasti, řadě z nás vyplňovala daňová přiznání, a to i pro naše rodinné příslušníky. Čas od času sháněla po škole kolegy, aby nepřišli o některé příplatky či cestovní náhrady, protože zapomněli nebo nestihli odevzdat některý z vyžadovaných dokumentů.

Do školy chodila mnohdy i nad rámec své oficiální pracovní doby. Byla mezi námi ráda. Prožívala se školou její těžší okamžiky, radovala se z jejích úspěchů. Stali jsme se takovou její širší rodinou, byla dobrým duchem školy, a pokud to tak mohu říci, byla takovou naší školní mámou. Bude nám všem moc chybět.
Zůstane příkladem vysoké odbornosti, ale také ochoty, obětavosti a dobré vůle. Příkladem dobrého člověka.

Za její práci i její život jí patří od nás všech, zaměstnanců Základní umělecké školy Hronov, velký dík.

Josef Vlach, ředitel ZUŠ Hronov

1-10 of 420