Aktuality

Janáčkova Sinfonietta a ZUŠ Hronov

přidáno: 1. 7. 2020 5:41, autor: Josef Vlach

V listopadu 2018 pořádala naše škola zájezd na koncert České studentské filharmonie do Rudolfina na komentovaný koncert Janáčkovy Sinfonietty. Členy tohoto orchestru, který pracuje pod patronací České filharmonie, byli tehdy dva bývalí žáci ZUŠ Hronov - oba violisté - Martin Matoušek a současná učitelka naší školy Anna Vančáková. Nyní byl záznam z tohoto koncertu uvolněn pro veřejnost a je dostupný zde:https://youtu.be/Or8gMiBhtnw

3. domácí žákovský koncert

přidáno: 26. 6. 2020 2:40, autor: Josef Vlach

Na úvodní stránce našeho Webu nebo na adresehttps://youtu.be/RSK3y6j-Cx4se můžete podívat na 3. domácí žákovský koncert.

Koncert absolventů

přidáno: 22. 6. 2020 2:56, autor: Josef Vlach


Hup do prázdnin

přidáno: 22. 6. 2020 2:55, autor: Josef Vlach

Poté, co jsme museli kvůli počasí zrušit Závěrečný koncert, který se měl uskutečnit v sobotu 20. června v Parku MAJ, rozhodli jsme se přeci jen ještě narychlo jeden větší koncert uspořádat. Ve čtvrtek 25. června 2020 se od 15:00 uskuteční v Jiráskově divadle v Hronově hudební a taneční pásmo Hup do prázdnin. Vystoupí zde taneční soubory, pěvecké sbory, dechové orchestry a další žáci ZUŠ Hronov. Nejvíc se vystoupení dožadují sami žáci, kteří chtějí dokázat, že i když několik měsíců nemohli přijít do naší školy, že v této době nezaháleli a pod vzdáleným vedením svých učitelů jsou nyní připraveni vystoupit. Tímto hudebně tanečním pásmem se zároveň rozloučíme se školním rokem 2019/2020, protože výuka na ZUŠ Hronov pro tento školní rok bude ukončena hned následujícího dne.

Závěrečný koncert

přidáno: 18. 6. 2020 9:49, autor: Josef Vlach   [ aktualizováno 20. 6. 2020 5:04 ]


Změna výše úplaty za vzdělávání

přidáno: 18. 6. 2020 8:55, autor: Josef Vlach

Od 1. září 2020 dochází na ZUŠ Hronov ke zvýšení úplaty za vzdělávání – viz příloha.

K tomuto kroku je škola nucena z následujících důvodů:

  • Snažíme se poskytovat základy vzdělání v uměleckých oborech všem zájemcům, kteří prokáží elementární předpoklady pro takové studium. Díky tomu máme v současnosti téměř 100 žáků nad limit povolený MŠMT. Výuku těchto dětí hradíme z vlastních zdrojů. Je sice možné, že i vzhledem k současné situaci (COVID-19) dojde k mírnému snížení počtu žáků (a tím i snížení nákladů), to ale nejde v tuto chvíli předvídat. Během distanční výuky se odhlásil jediný žák.
  • Díky epidemii COVID-19 jsme přišli o některé z plánovaných příjmů.
  • Cena za energie za minulý rok je vyšší, než jsme očekávali. Je to cena za první období, kdy jsou energie počítány i z rekonstruovaného 4. podlaží.
  • Do tohoto školního roku byla výše úplaty stanovena v rozsahu 600–1200 Kč na pololetí podle druhu výuky (individuální, kolektivní) a zvoleného oboru. V porovnání s okolními ZUŠ náchodského okresu byla výše školného na úrovní 90 % z průměrného školného těchto škol (ve dvou položkách jsme měli školné průměrné, v ostatních podprůměrné.
  • Novou úrovní školného v rozsahu 700–1400 Kč (pokud nepočítáme školné pro dospělé studenty a rozšířené vyučování) se dostaneme na úroveň 103 % průměrného školného škol náchodského okresu. V kategorii nejčastěji placeného školného (individuální výuka na hudebním oboru) budeme v náchodském okrese nejdražší: Na ZUŠ Hronov 1400 Kč, na ZUŠ Náchod, Jaroměř a Nové Město nad Metují 1300 Kč, na ZUŠ Police nad Metují 1200 Kč, na ZUŠ Červený Kostelec 1100 Kč a na ZUŠ Broumov 1000 Kč. Nicméně například obě hradecké ZUŠ mají v této kategorii pololetní školné 1700 Kč.
  • Směrnice pro snížení/prominutí úplaty za vzdělávání zůstane stále v platnosti – poskytujeme slevy rodinám, pokud platí tři a více školné, a slevy rodinám v hmotné nouzi.

Ukončení výuky ve školním roce 2019/2020

přidáno: 18. 6. 2020 8:50, autor: Josef Vlach

V souladu se zákonem a s ohledem na současnou situaci jsem pro žáky vyhlásil na pondělí a úterý 29. a 30. června 2020  volný den (ředitelské volno). Výuka ve školním roce 2019/2020 bude tedy ukončena 26. června 2020, kdy bude také předáváno vysvědčení.
Josef Vlach, ředitel ZUŠ Hronov

Pozvánka na koncert

přidáno: 3. 6. 2020 6:34, autor: Josef Vlach   [ aktualizováno 3. 6. 2020 6:48 ]

Pozvánka na zajímavý koncert, na kterém vystupuje také naše kolegyně Petra Pospíšilová.

Obnovená prezenční výuka

přidáno: 22. 5. 2020 7:17, autor: Josef Vlach   [ aktualizováno 22. 5. 2020 7:26 ]

V tuto chvíli již probíhá nejen individuální , ale také kolektivní výuka na hudebním, výtvarném i tanečním oboru. Ke dni 22. května 2020 ze 402 žáků školy jich 308 projevilo zájem o výuku v ZUŠ. Ze zbývajících 96 žáků jich 65 pokračuje v distančním vzdělávání, pouze u 31 žáků vzdělávání neprobíhá. Dá se očekávat, že počet prezenčně vyučovaných dětí v ZUŠ ještě stoupne současně s tím, jak nastoupí některé děti I. stupně ZŠ do škol.

Klasifikace za druhé pololetí školního roku 2019/2020

přidáno: 22. 5. 2020 7:12, autor: Josef Vlach

Změny ve vzdělávání ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 přinášejí také nové způsoby závěrečného hodnocení práce žáků. Podle pokynů MŠMT je třeba při stanovení známky za druhé pololetí postupovat podle následujících hledisek:

Klasifikace ve druhém pololetí:

             známka za období, které se stihlo (stihne) odučit, pokud to nestačí, pak

             přihlédnout k distanční výuce (bez zhoršení známky) a pokud to není možné, pak

             použít známku z prvního pololetí

Významným faktorem pro stanovení známek za druhé pololetí  v individuální výuce na hudebním oboru byly vždy výsledky postupových zkoušek. Ty byly ale pro letošní školní rok zrušeny.

1-10 of 387